på Hälsovetenskapliga programmet (Huvudämne: biovetenskap) LNU. Alla godkända.

Detta är små korta arbeten, men kanske intressant i alla fall.

Methylfenidat 
(ADHD-medicin)

Anna Hallén Fascia

Anna Hallén Lipödem

Det hemska margarinet (Samarbete med underbara Per, Charlotte, Alex & Susanne)