Vi har några dilemman idag.

Skuld och skam, specielt när vi blandar ihop sak och person.

Tyvärr tror jag aldrig att kommunikation på nätet kan lösa denna knut. För nästa problem är våra läsglasögon. De som ser skuld och skam i information och kunskap samt de som blandar i ihop sak och person och känner sig attackerade av en sakfråga – de läser all text med fel tonfall.

Kom ihåg, tonfallet du läser något i kommer sällan från den som skrivit texter. Tonfallet kommer i stort sätt alltid från dina känslor, tankar och värderingar.

När du känner att du reagerar på något, stanna upp och fundera på vad inom dig drog igång nu?

Fundera på ”Hur kan jag välja att vara så andra kan välja att vara det bästa av sig?”

Fundera på: ”Hur vill jag ha det och hur vill jag skapa min dag idag?”

Fundera på: ”Vilka tankar beställer jag hem idag som kommer att färga av sig på allt jag ser och hör?

Vilken färg har dina glasögon?

Är du beredda att prova några andra om du råkat få ett par som gör att alla andra alltid har fel. Är du beredd att prova några andra om du alltid blir kränkt och alltid ser påhopp överallt? Kanske ser världen annorlunda ut beroende på hur du ser på den?