Hur vet du om vi är drabbade av ”pesten” eller inte?

Jo, ta det antal som brukar dö per år eller per 12 månader och räkna bort. Det är vår naturliga död. De som alltid dör vart år. De som tyvärr ska dö.

Sen tittar du på alla som har extradött. Den siffran är ”sjukdomen”.

Sen räknar du dessa i % av hela befolkningens antal för att se hur många dog i ”pesten”. Det är din risk.

Och på den siffran bestämmer du dig för vilka restriktioner som är rimliga.

Så in på SCB, de är pålitliga. Gå in på Tabell 5 och räkna.

Sök på rubriken i bilden.
Tryck på mittenlänken – Statistik från SCB.
Gå in på: Preliminär statistik över döda (Excel)
Läs: Tabell 5.

Tro inte!
Det är nu dags att veta 🙏🏼