. Värk är en signal – ett brandlarm!

Pilla inte ut batteriet och låt orsaken finnas kvar – då brinner huset upp så småningom!

Värk är kroppens vänliga signal om att något är fel. Lyssna när kroppen viskar så slipper den skrika.

Värk med skada = jag är trasig, var försiktig om mig så jag hinner läka. Läka är att av maten du äter bygga nya delar.

Värk utan skada = jag är överbelastad ELLER underbelastad ELLER förgiftad ELLER saknar byggstenar att laga mig med. (Kan man vara flera av dessa? Japp)

Värken kan vara fysiskt (smärta) eller mental (ångest, trötthet, håglöshet). Det är fortfarande bara en vänlig signal på att något är fel. Något tar sönder dig och din vänliga hjärna vill rädda dig.

Hur ser ditt självprat ut?
Vilka glasögon ser du världen igenom?
Är du trygg tillräckligt ofta?
Hur andas du?
Återhämtning?
Rörelse?
Stimulans?
Skratt?
Äter du alla byggstenar var vecka?
Dricker du bra vatten? (Moj?)
Tar du hand om alla delar i kroppen? (ALP?)
Oxytocin i tillräcklig dos?
Endorfiner var dag?

Om du lyssnar när kroppen viskar så slipper den skrika.

Lita på Naturen ♥️