Det finns en signalsubstans som heter serotonin. Serotonin är inblandat i många känslor i kroppen, till exempel så är det med och styr känslor som glädje och ilska. Oro och stress kan leda till lågt serotonin, eller snarare skapa ett större behov för ökad mängd serotonin för att du ska må bra. För låg nivå av serotonin kan i sin tur skapa oro och trötthet.

Kolhydrater ökar mängden serotonin hos dig och ditt barn vilket innebär att många tröstäter när de känner oro och ångest. Många försöker även att äta sig pigga när de upplever trötthet.

Serotonin är också en viktig del vid hunger. Vi för låg mängd kommer ditt barn att uppleva en större hunger.

Hur kan vi då skapa en bättre balans i barnets kropp? Det optimala hade varit att barn inte behövde stressa och oroa sig, men det är inte så enkelt att bara trolla bort. Vi bör däremot försöka prioritera vila och återhämtning så barnets schema inte alltid är fullbokat. Kunskapen att småätning ofta beror på oro kan också vara bra att bära med sig. En kram kanske fungerar bättre än föräldratjat. Något som känns bra både för oss föräldrar och för barnet.

Tittar vi rent kemiskt i kroppen finns också lite vi kan göra för att stärka våra barn mot stress och oro. Små enkla tips som kan hjälpa när barnet försöker äta sig pigg eller lugn.

Brist på omega 3 skapar ångest och vid stor brist till och med depressioner. Det gör att det kan vara värt att prova att öka omega 3 intaget.

Brist på magnesium, D3-vitamin och ljus ger ökad trötthet och ibland även depressioner.

Prova er fram, om symtomen försvinner så har ni hittat bristen. Är symptomen kvar efter 3 månader så är det något annat som skapar oron eller tröttheten. D-vitaminbrist är vanligast under vintertid och jag rekommenderar att inte att äta D under sommaren. Undantag om du eller ditt barn är mörkhyad då behövs vanligtvis D vitamin även sommartid. För att vi i här uppe i Norden, med vårt svagare solljus, ska kunna skapa D vitamin i vår hy behövs en ljus hudtyp.

Barnet kan också själv skapa naturliga ångestdämpande ämnen i kroppen – endorfiner. Det finns två bra sätt att få kroppen att bygga endorfiner. Träning eller aktiv buslek men även att ligga på spikmatta. Nu kanske inte alla barn uppskattar en spikmatta, men rörelse och aktivitet bör vara en självklar del av alla barns vardag.

Bara genom att uppmärksamma småätning som tröstätning skapar nya möjligheter att hitta en bra lösning.