Här kommer några exempel!

Reumatism/Psoriasis/Atopiskt eksem/Ledgikt

Eskimåer med stort intag av omega 3 har samma frekvens av reumatiska sjukdomar som övriga världen men är uppseendeväckande symptomfria. Lederna förblir hela trots sjukdomen, de uppvisar inte heller någon stelhet eller smärta. Det finns ingen tydlig bevisning vid eksem men många har blivit mycket bättre så det skadar inte att prova.

Forskning: Omega 3 är antiinflammatorisk och har bevisad effekt på inflammatoriska sjukdomar såsom t ex reumatism. Omega 3 mjukar upp cellmembranen och är därför verksam mot torr hud. Omega 3 minskar smärta och stelhet i leder.

Hjärt-kärlsjukdomar

Eskimåerna har även en mycket låg andel hjärt- kärlsjukdomar och därmed få hjärtinfarkter.

Forskning:

Blodtryck: Flera studier visar på att omega 3 är blodtryckssänkande både på systoliskt tryck och diastoliskt tryck.

Blodpropp: Fiskfettsyror påverkar gynnsamt riskfaktorerna som finns för blodproppsbildning.

Övrigt: Ökar kärlens elasticitet, gör blodet mer lättflytande och förbättrar blodfetterna.

Har du haft hjärtinfarkt? Då kan du minska riskerna med att få en till med 45-50 % genom att äta omega 3.

Diabetes

Forskning: Omega 3 ökar insulinkänsligheten

Barn & nyfödda

”Ät fisk så blir du intelligent” sa alltid farmor och mormor. Flera studier visar på ökad koncentration, ökad synskärpa, ökad koordination och ökad förståelse för problemlösning (vilket kan bero på den ökade koncentrationen) 10 % av vår hjärna består av omega 3 fettsyror så det är viktigt att foster, nyfödda och små barn får tillgång till byggstenen omega 3.

Forskning: Barn som får i sig omega 3 får lättare att lära, bättre koordination och högre resultat på IQ tester.

ADHD/överaktivitet

Bara EPA & DHA hjälper. Finns bara i fisk, ej linfrön!! Komplettera gärna med nattljusolja som förstärker effekten av förbättrad kvot mellan omega3 och omega 6.

Forskning: Signalsystemen i hjärnan fungerar bättre med stor andel omega 3. (I förhållande till omega 6 som är inflammationsaktivt) Barn som får i sig omega 3 får lättare att lära, bättre koordination och högre resultat på IQ tester. Låga halter av serotonin hänger samman med låga halter av omega 3. Låga halter av serotonin ökar stress och depression. Låg serotoninhalt är också starkt knutet till dålig impulskontroll vilket medför ökat våld.

Dyslexi

Forskning: Ökning av koncentration, klara framsteg i läshastighet och förståelse.

Depressioner

Forskning: Omega 3 har visat sig hjälpa mot depressioner. I länder med hög konsumtion är antalet depressioner lågt och tvärt om. Låga halter av serotonin hänger samman med låga halter av omega 3. Låga halter av serotonin ökar stress och depression. Låg serotoninhalt är också starkt knutet till ökat våld.

Migrän

Forskning: 1/3 av patienterna i en studie blev hjälpta av omega 3. Värt att prova även om inte alla blir bra.

Ja, där var några små exempel på varför vi vill öka omega 3 (och minska omega 6)