Det finns två typer av kasein (mjölkprotein). Den i typ A1 och den i typ A2.
 
Kaseinet från typ A1 har visat sig i forskningen vara kopplad till tarmproblematik, autoimmuna sjukdomar som diabetes typ 1 samt påverkan på hjärnan genom betacasomorfin-7 (BCM-7) Det gör att den i forskningen också är kopplad till ADHD, autism och schizofreni.
 
Kaseinet från A2 har inte alls den kopplingen.
 
A1 är dagens mjölkossa tyvärr. Den vi har i hela västvärlden för att den ger mer mjölk med mer protein och mindre fett. Detta är våra mejerivaror idag.
 
A2 är bröstmjölk, den gamla urkossan som Fjällko, Jerseyko och massajernas Sebuko. Detta var mormors och farmors mjölk.
 
Även får, get, kamel och buffel kopplas till A2. (Den snälla)
 
Så det ser likadan ut i glasen men innehållet är tyvärr helt olika. Och vår kropp kan inte läsa av A1-kasein och skadas av A1-casomorfin.
 
Det är kaseinets morfinliknande effekt som gör att många gärna väljer ost och kvarg idag. Nu när vi valt bort gluten och dess morfinlikande effekt i glutenexorfin och gliadorfin.