Varför fungera gelatin?
Jo för att den INTE är smärtlindrande.
Den är orsakslösande.
 
Du vill aldrig gömma en smärta och låta orsaken vara kvar.
 
Tänk om du lyckas. Så du blir smärtfri.
 
Och sen blir riktigt sjuk av orsaken.
 
Däremot vill du dämpa smärtan allt vad du kan NÄR du vet varför du har den. Då vill du jobba på både orsaken och symptomen.
 
Eftersom smärta annars kan lägga sig i minnet och finnas kvar även när du är frisk.
 
Så snart någon har ont och vill ha råd om smärtlindring så bör vi inte göra som sjukvården gör. De ger tips på smärtdämpning. Och låter orsaken finnas kvar.
 
Vi bör nyfiket fråga.
 
Varför har du ont?
Hur känns det?
Har du fått någon diagnos?
Hur länge har du varit sjuk/haft ont?
Något som fungerar?
Vad fungerar inte?
Hur är funktionen begränsad?
Vad har du provat tidigare?
Hur äter du?
Rör du på dig?
Hur är din stressnivå?
Har du andra problem?
Vilka?
Äter du någon medicin?
Biverkningar av dessa?
Hur gammal är du?
 
Och så en tiotal frågor till. NU kan vi ge en vettig gissning på möjligheter.
 
Eller känna att; detta är över min kunskapsförmåga.
 
Tänk om vi hittar ett sätt att ”gömma” smärtan så att orsaken fåt fritt spelrum. Det kan gå riktigt illa.
 
Varför har du ont?
Vad skapar problemet?
Den måste vi lösa först.
 
I just denna grupp är det förhållandet ”brist på brosk” – ”brist på byggnadsmaterial” – ”högre förslitningstakt i förhållande till uppbyggnad” – samt ”gelatin ombyggs till kollagen” som är grunden.
 
Smärtan och värken har vi inte ens tittat på. Fast för många försvinner den när orsaken försvinner.
 
För några måste vi klippa även den signalen, även om vi hittat orsaken. DÅ kommer värkstillande in.