Vi hör allt, ser allt, känner allt och tar in allt.
Det är en evolutionär fördel.

Vad är skillnaden mellan HSP och ADHD?

Vi med ADHD fick även ”dålig konsekvensbedömning” som evolutionär fördel så vi har inte förnuft att bli rädda.

Båda är en fördel för flocken.

HSP är flockens oöverträffliga ”vakthund” – ovärderlig! Ser allt, hör allt och känner allt. 1000 gånger tydligare än alla andra.

ADHD är flockens oöverträffliga äventyrare och uppfinnare. (ADD är uppfinnaren och problemlösaren). Ser allt, hör allt och känner allt och vågar ge sig in i nya miljöer, tänka nya tankar, prova det omöjliga och skapa vägar ingen gått på.

I dag får vi en diagnos.

Läs mer i boken Energibarn – kunskapen gäller även för vuxna.