Låter dessa två korta YT-filmer förklara vad jordning är. Vill du sen veta mer så bara sök på ”earthing”.

Tecknat om jordning

www.youtube.com/watch?v=xZs0mnfTlZw

Och forskning om jordning

www.youtube.com/watch?v=Z4F8mterVGE&feature=youtu.be

Laura Koniver, M.D. The Intuition Physician om jordning

Snabböversättning:
Fördelar med jordning. Forskning finns!

1 sekund:
Muskelspänning minskar.
Hud och hjärna påverkas positivt.
Värk och smärta minskar.

Minuter:
Blodglukos minskar
Metabolismen av mineraler förbättras
Hormonstatus förbättras
Sköldkörtelfunktioner förbättras

Dagar:
Stresståligheten ökar
Den fysiska tåligheten ökar
Inflammationer minskar mätbart
Värk minskar mätbart
Kroppens balans förbättras med alla fördelar det innebär

År:
Cancerrisken minskar
Åldrandet går långsammare
Kroniska sjukdomar minskar & mildras.
Livsstilsjukdomar minskar och mildras.
Inflammationer minskar.

Källa på det? Ja, massor. Här har Lilian samlat ihop en del.