Fick en strålande fråga. ”Du skriver ofta arteget. Vad är arteget?”

Kost för den arten du är.

Hästens artegna kost skiljer sig stort från lejonets. Även närmare arter som ko, get och hjort har skillnader i vilka växter de väljer.

Människan är Homo Sapiens Sapiens. Vår artegna kost är densamma som för de urbefolkningar som fortfarande finns kvar. Den kosten vi åt som jägare och samlare.

Den kost vi behöver som essentiella byggstenar samtidigt som den inte skadar någon funktion eller organ.

Den kost vi har enzymer till att ta emot och använda. Samtidigt som den inte triggar vårt immunsystem!

Animaliska proteiner med dess fetter. (Från lyckliga djur som ätit sin artegna kost)

Vegetabilier som inte behöver blötläggas eller kokas men dess fetter. (Som mött solen och riktig jord och inte är förgiftade)

Nötter. (Lite av många)

Övrigt som många idag äter är tillagt senare och allt tillagt har innehåll som skadar oss eller triggar vårt immunsystem. (Även om de har några nyttiga delar. Men vi vill ju inte äta bra med skador på köpet.)

Vår kropp är en mycket gammal avancerad maskin som inte tycker om nya molekyler eller nyuppfunnen ”bensin” & byggstenar.