Parasympatiska och sympatiska nervsystemet

Ja, här tror jag vi hittar många lösningar på många problem och ändå är de få som vet vad detta är. Och när man sen vet vad det är och förstår, så är det många som himlar med ögonen ”ja, ja, så skyller vi på stress igen!”

Men våra olika system i kroppen styr väldigt många olika funktioner. Nervsystemet i synnerhet. Jag brukar skämtsamt säga att kroppens alla system ser ut som ett stort tunnelbanekarta. Har du sett tunnelbanekartan över Londons ”Underground”? Så hänger alla delar i vår kropp ihop. Det går inte att bara studera ”station 47”. Gör vi en förändring på ett ställe så påverkas alla delar.

Många organ i kroppen har samma cell som styrs av dessa två nervsystem, det betyder att de har motsatt verkan. Tänk dig som en on och off effekt. Samma cell kan inte både aktiveras och vara overksam samtidigt. Ditt mag- och tarmsystem tillexempel… Är du i det sympatiska nervsystemet är tarmen ”avstängd”. Är du i det parasympatiska så fungerar det och du har bra näringsupptag.

Nu kommer en spännande sak som många glömmer bort. Det finns ett område i hjärnan som heter det limbiska systemet, det reglerar vårt känsloliv. Detta system kommer att påverka olika känslor i kroppen men också göra så att det sker fysiska saker. Vi svettas när vi blir oroliga, vi rodnar när vi Multiple faces expressionsskäms, vi kan öka hjärtfrekvensen när vi blir rädda. Kroppen gör alltså fysiska saker helt styrda av känslor.

Känslor som kommer från dina tankar och tolkningar av vad du ser och upplever. Så att ställa sig på vågen och bli ledsen var dag kommer att påverka ditt nervsystem. Att titta sig i spegeln och hitta alla fel kommer att påverka negativt. Bara att tänka negativa tankar kommer att skapa en fysisk reaktion. Visst är det spännande?
Och dessa reaktioner kommer på grund av förändrad aktivitet i det autonoma nervsystemet. Alltså det parasympatiska eller det sympatiska, eller vi kan kalla det harmoni- och aktivitetsystemet.

Anledningen till detta är för att ”chefen”, hypotalamus, är centrum för både det autonoma nervsystemet och för det limbiska systemet. Som sagt, allt hänger ihop och det är just detta som gör att vi kan ”gå sönder” av stress eller fel tankar. Det är inte påhittade sjukdomar, men det är heller inte sjukdomar som går att bota med medicin eftersom det är en störning i balansen mellan kroppens system.

Vi behöver, för att nå god hälsa, låta alla system vara ”off” ibland, inte alltid på ”on”. Vi behöver tänka rätt och balansera detta med kreativitet, återhämtning, skratta och kramar.

Har du funderat på hur lätt det är att glömma saker när du är stressad? Att vid utbrändhet är i stort sett alltid minnesfunktionen nedsatt? Då är det intressant att känna till att det limbiska nervsystemet är mycket viktigt för minnesfunktionen, och detta styrs av chefen som också styr över din stress och återhämtning.

Att bara titta på EN detalj kan lätt göra att vi drar fel slutsats. Vi måste titta på helheten.

Du kommer att må lite som du tänker. Hur väljer du att tänka?