Det är svårt att utvecklas, lösa nya problem och lära sig nytt om man bara får använda gammal bevisad kunskap.

Forskningen forskar bara på en sak i taget. Hur ofta har du bara ett system i taget igång i din kropp? När är den kunskapen relevant?

Allt hänger ihop!