Hur gammal är tallriksmodellen? Och var kommer den från?
 
Britt-Marie Dahlin, som arbetade på Scan, kom 1976 på idén till tallriksmodellen. Syftet var att få in köttet som en sund del i kosten.
 
Scan drev en marknadsföringskampanj om den nya modellen.
 
1989 ändrade Huddinge sjukhus den. Mer kalorier in, mer grönsaker och lite mindre protein.
 
Några år senare, 1992 så gick Livsmedelsverket in och rekommenderade denna nya diet – initialt skapad av Scan.
 
Så att äta som vi ”alltid” har gjort är inte äldre än 1992 (SLV) och skapat av Scan <3