Från Läkartidningen 1 febr 2011
Stephan Rössner och Claude Marcus:

”Att »man kan få sockersjuka av socker« är numera sant, något vi förut inte trodde på. En studie på enäggstvillingar styrker att sambandet mellan sockerkonsumtion och fetma är oberoende av genetik och andra omgivningsfaktorer (6).”

(6). Hasselbalch AL, Heitmann BL, Kyvik KO, Sørensen TI. Associations between dietary intake and body fat independent of genetic and familial environmental background. Int J Obes (Lond). 2010;34:892-8

Nähä! Det menar de inte. Har de kommit på det NU? Vet inte om jag ska skratta eller gråta!

Tack till Gunnar Lindgren som hittar dessa små godbitar!