Mer intressant om statiner.

Den här Metaanalysen är intressant också. (Ravnskov U. BMJ 1992; 305: 15-19)

Av 114 000 personer så var det faktiskt några färre som med medicinen insjuknade i hjärtsjukdom.
Fast: det var lika många som dog i hjärtinfarkt med statiner som utan.

Men: det är fler som totalt sett som dör med statiner än utan (av andra anledningar, oftast cancer). Undra vad läkare säger om detta? – ”Oups?”

Och de med statiner, alltså helt utan vinst alls. Får ändå en del av biverkningarna.

Ex:
Muskelsmärtor
Svaga muskler
Rabdomyolys (njursvikt)
Leverskador
Perifer neuropati (skador på perifera nervsystemet)
Diabetes
Impotens
Aggressivitet
Depression
Minnesförlust
Kognitiva störningar (minne, inlärning, språk medvetande, problemlösning)
Hjärtsvikt
Grå starr
Fosterskador
Cancer

Ganska så högt pris för den lilla skillnaden på att slippa insjukna.
Och väldigt högt pris för att få dödligheten att påverkas negativt.