1 Använd nässpray i vänster näsborre

2 Näsandas dagtid

3 Fortsätt till höger har läkt ihop

4 Släng nässprayen 😉

5 Läk ihop vänster

6 Smörj med lite olja om det initialt blir torrt

7 Börja nattejpa