Är det något vi eftersträvar? Varför får andra djurungar leka men inte våra ungar?

Barn som inte kan sitta still på en trästol hela veckan och passivt lyssna är inte sjuka och behöver drogas.

De behöver ren paleokost, leka, springa, busa, skapa, bygga på sina styrkor och öva på brister som kan komma att skapa problem.

Förr gjorde vi det vi var bäst på. Vi övade upp våra förmågor.

Idag ska barn sitta still och öva på det de är sämst på.

Vi lär barn att du duger bara om du presterar och sen betygssätter vi deras prestation. För att i nästa andetag ge samhället skulden för att de mår så dåligt.

Du och jag är samhället!

”Bara döda fiskar följer strömmen”

Har du tänkt på att om man vägrar följa strömmen (utför vattenfallet) så kallas man ”bråkig”. Både i skolan och i samhället.

LYD!