Lite grundkunskap om blodtryck:

Kalium sänker blodtrycket och stress (eller sjukdom) höjer, med hjälp av RAAS (renin, angiotensin, aldosteron) som använder vatten och salt för att höja.

Använder salt för att kroppen vill höja blodtrycket.
Salt (Na) i sig höjer inte i sig.