”Livet ska ses från en helikopter, inte från ett mikroskåp” 
(Tack för den tanken Lillan Lilly Granath)