Jag kommer idag och några dagar framöver gå igenom några citat från Peter C Gøtzsches bok Dödliga mediciner och organiserad brottslighet. 
 
sid 29.
 
”Dödsfall i astma orsakade av astmainhalatorer”
… ”När inhalatorerna kom ut på marknaden på 60-talet ökade antalet dödsfall i astma, samtidigt som försäljningen av inhalatorer ökade, och när myndigheterna varnade för överdrivet bruk så minskade båda talen”
 
Anna: Och när detta påvisas tystas det snabbt ner. Medicinska tidningar vill inte ta in artiklar i ämnen då tidningen då blir av med annonsörer – för inhalatorer…
 
… ”Läkare blir ofta mycket arga om man avslöjar för dem att de har skadat sina egna patienter, även om de har gjort det i god tro”
 
Anna: Tyvärr är detta en enorm bromskloss. Att duktiga pålästa läkare är så indoktrinerade av försäljarna att de inte använder sina grundkunskaper för ifrågasättande.
 
sid 42.
… ”En annan orsak till att patienter och läkare i allmänhet litar på på sina läkemedel är att de tror att de har testats noggrant av läkemedelsindustrin och granskats omsorgsfullt av myndigheter enligt höga standarder innan de släpps på marknaden.
 
Det är precis tvärtom.”
 
Anna: Efter att ha läst hela boken är det inte många mediciner jag litar på idag. Fusket är mer regel än undantag och fusket är inte marginellt. Det är rena lögner enligt Peter (författaren)
 
… ”Läkemedel orsakar alltid skador. Om de inte gjorde det skulle de inte vara aktiva och därför inte ha några positiva effekter. För alla läkemedel är det därför viktigt att hitta en dos som gör mer nytta än skada för patienten. Även om vi lyckas med det har flertalet patienter fortfarande ingen nytta av medicinen de tar.”
 
sid 63.
”… gick med på att betala 704 miljoner dollar i en förlikning om en brottslig överenskommelse om avansers bestickning för att främja försäljning av sin aids-medicin…”
 
”… en förlikning på 346 miljoner dollar….”
 
”… Bayer betalade 257 miljoner och GlaxoSmith-Kline 87 miljoner…”
 
”… företaget medgav att de ljugit för läkare och patienter om riskerna med preparatet, för att öka försäljningen.”
 
Anna: Det låter som mycket pengar, men det är en mycket liten del av vad de tjänar på medicinerna. Böterna är värda att ta. De räknas in som en del av kostnaden för medicinen. En förväntad beräknad del om de åker dit på sin lögn. Böter värda att ta på bekostnad av människor de gjort sjuka på värdelös medicin som skapar stora skador.
 
Anna: Mediciner är den tredje största dödsorsaken i världen, efter hjärtkärlsjukdom och cancer. Och alla bara tillåter detta fortsätta.
 
”… av tio patienter som vi behandlar med antidepressiv medicin så kommer endast en att ha nytta av den”
 
Anna: Men alla tio kan får biverkningar såsom ångest, depression, bestående hjärnskador och ökad självmordsbenägenhet. Nu finns en ny bok av Peter som bara handlar om medicin mot psykiska sjukdomar. Jag har inte läst den ännu men den står överst på min lista.