Varför vill du äta tillskott av oreganoolja? Vad kan du få för fördelar?

Intressant nog får AquaNatur idag inte ange vad forskningen visar gällande ingredienser i produkter.  Då jag inte säljer något och inte är knuten ekonomiska till AquaNatur.se så får jag dock som privatperson berätta vad jag kan och vet.  Varsågod:

Oljan har visat sig vara mycket effektiv mot bakterier men även mot svampinfektioner. Jag har även hört många som fått lindring från kräksjuka av just oreganoolja. Värt att prova,.

Oregano bidrar till immunsystemets och de övre luftvägarnas normala funktion och är traditionellt använt för att underlätta matsmältningen. Så vill du stärka ditt immunsystem så kan denna kunskap vara intressant för dig.

Oregano, Origanum vulgare eller Kungsmynta, är en växt inom släktet Origanum i familjen kransblommiga växter. Oregano var ett viktigt inslag i mat och medicin redan hos de gamla grekerna och i Romarriket. Den verksamma substansen i oregano är främst karvakrol. Dessutom innehåller oregano de verksamma ämnena tymol och rosmarinsyra. Dessa kraftfulla substanser kan bland anat hämma till- växten av bakterier, svamp, virus och parasiter.

Eterisk olja från oregano innehåller över 70 % av den fenola monoterpenen karvakrol vilken har ett brett spektrum av bioaktivitet inklusive antimikrob och antioxidant aktivitet.

Karvakrol är verksamt mot ett brett spektrum av patogener:

●  Karvakrol kan hämma tillväxten av både grampositiva och gramnegativa bakterier. Dessa komponenter har även antifungi- och antibiofilm-effekter.
●  Den är speciellt verksam mot matburna patogener inklusive Escherichia coli, Salmonella och Bacillus cereus, Pseudonomas aeruginosa och Staphylococ- cus aureus.
●  I Mexico har forskare visat att oregano är effektivt mot parasitinfektionen Gardia lamblia.
●  Karvakrol kan användas vid antibiotikaresistanta patogena bakterier.
●  Karvakrol har även en stark antioxidant aktivitet, vara antimutagen och har använts vid bröst-, lever- och lungcancer.

Referenser till:
https://kurera.se/oregano-origanum-vulgare/

Sharifi-Rad M, et.al. Carvacrol and human health: A comprehensi- ve review. Phytother Res. 2018 Sep;32(9):1675-1687. doi: 10.1002/ ptr.6103. Epub 2018 May 9.

Memar, Mohammad Y, et.cl. Carvacrol and thymol: Strong antimicrobial agents against resistant isolates. Medical Microbiology: April 2017 – Volume 28 – Issue 2 – p 63–68.

TILLBAKA TILL AQUANATUR