Är du nyfiken på fakta? Är du öppen för vetenskap? Vill du söka efter sanningen?
 
Hur modig är du? Vågar du ifrågasätta dina egna övertygelser?