http://ltarkiv.lakartidningen.se/2012/temp/pda40872.pdf