Fasta är ett fullt naturligt läge, men inte vilsamt för kroppen. Det betyder att det inte finns mat och vi är på väg att svälta till döds.

Fasta är stress!

Däremot fanns bara två former av stress förr i tiden. Svält och faktiskt fara.
Det som också fanns var en massa stresshantering, återhämtning och vila.
Så svälten skadade inte. Och så snart de hittade mat så åt de.

Idag har vi stress i oro, inte duga, tysknad, utskällningar, krav, ältande, utanförskap, prestation, vara till lags, himlande ögon, suckar mm.

Och att på detta lägga till ännu mer stress kanske inte fungerar. I alla falla inte för alla.
Vi är också sämre på vila och återhämtning och vi är oerhört mycket sämre på social gemenskap.
Då stressade man ca 1-3 timmar per dag och vilade i gemenskap resten. Idag ser det helt annorlunda ut.

MEN sen har vi hälsan.

Att alltid överäta lite (även vid normalvikt) gör att cellerna byts ut i stället för att vi sparar och snålar och bara renoverar cellerna. Kroppen är lycklig för möjligheten att byta ut delar. Men för vart byte ökar risken för att det blir fel. Sjukdomsrisken ökar.

Forskningen visar att fastan skapar ett krav på kroppen att renovera i stället för att byta ut, det finns helt enkelt inte delar (näringsämnen) tillräckligt. Detta är mycket hälsosamt och gör att kroppen får svårt att göra fel.

Den gör som den är skapt för att göra. Renovera ofta och byta ut ibland.

Gott om mat gör att kroppen byter ut cellen ofta och bara renoverar ibland.
Så alla forskning visar på att fasta är hälsosamt. För cellen

Men du är mer än individuella celler och svält har aldrig används för att gå ner i vikt då vi alltid haft omvänt problem. Övervikt har aldrig funnits. detta var redan smala människor som drabbades av naturlig periodisk fasta.

Kroppen gör därför allt för att behålla sina fettlager.

OCH svält gör att kroppen blir expert på detta…. så vi överlever. För normal ”fasta” händer ju när det är dåliga tider och kroppen behöver spara och lagra.

Hälsa och viktminskning är två helt olika saker.
Kroppen vill hjälpa dig att vara hälsosam.
Kroppen vill absolut inte hjälpa dig att tappa hela överlevnadsreserven – ditt fett lager.