Jag berättade för ett år sen om en grabb med hosta som fick utskrivet astmamedicin. Hur gick det sen?
 
Jag börjar med en kort sammanfattning.
 
Ung grabb under 10 år har hostat nattetid sen ung ålder, föräldrarna svarar ”sen han var bebis”. Hostan är slemhosta så först gissar vi på mejerier som mjölk, men då det var omöjligt att få bort mjölk från vardagen så släppte vi det försöket att bli av med hostan.
 
Gissade på allergi. Provade allergitablett kväll 1. Hostan försvann på 20 minuter och ingen natthosta. Provade samma sak kväll 2, ifall kväll ett hade varit en tillfällighet. Natthostan försvann helt.
 
Kväll 3 provade vi inte med allergitablett. Ifall kväll 1 och 2 hade varit en tillfällighet. Hostan tillbaka hela natten.
 
Kväll 4 – allergitablett igen. Natthostan borta.
 
Nu drogs slutsatsen – allergi.
 
Föräldrarna bokar tid för allergitest.
 
Läkarbesök ett: Läkaren gissar på hund, katt- och dammallergi. GISSAR!
 
Föräldrarna med hund och katt vill inte ha en gissning. Vill ha svar. Bokar ett nytt besök för pricktest.
 
Läkarbesök två: Inget pricktest görs. Istället bestämmer sig läkaren att göra ett astmatest på pojken. Helt utan grund. Pojken har inte haft andningssvårigheter, inget pipljud, inga astmaatacker, ingenting som tyder på astma.
 
Läkaren gör en blåstest på grabben som var natt i 7-8 år har hostat. Konstaterar att det är dåligt. (Vad trodde läkaren!!!)
 
Läkaren ger grabben, under tio år, dubbel dos astmavuxenmedicin. Medicin som är dopingklassad för att den ökar prestationen på vuxna friska. SÅ bra är den!
 
Grabben förbättrar sina blåsvärden. (Vad trodde läkaren!!!)
 
Nu var det konstaterat att grabben hade astma. Han fick utskrivet 3 olika mediciner som skulle tas förebyggande.
 
Biverkningar: astmaliknande symptom. (Och en massa annat skrämmande)
 
Föräldrarna vägrade ge medicinen. Och ville ha en pricktest gjord. De kom ju för allergin.
 
Läkarbesök tre: Pricktest görs äntligen. Kattallergi. Katten får flytta och natthostan avtar successivt. Läkaren hotar nu med att anmäla föräldrarna för att astmamedicinen inte tas. Läkaren vill att den ska tas och att läkaren får använda resultatet i en forskning som just nu görs…
 
Föräldrarna vägrar ge medicinen. Kräver att få träffa en ny läkare.
 
Sen besök ett har grabben fått extra omega 3, näsandats, bytt mjölk mot vatten där det går. Sen pricktestet har katten flyttat.
 
Läkarbesök fyra: Ny läkare som gör ny astmatest. Grabben är frisk. det fanns ingen astma.
 
Ett år senare. Grabben använder ingen allergimedicin. Grabben använder absolut ingen onödig astmamedicin. Grabben är fullt frisk och all natthosta är helt borta.
 
Vad hade hänt om föräldrarna hade litat på läkaren som ville prova ej utprovad astmamedicin för vuxna på ett barn? Hur hade grabben mått idag?
 
Vet att inlägget blir långt. Men låt oss titta på medicinerna som skrevs ut till ett barn under 10 år! Och föräldrarnas invändningar mot läkaren som ville anmäla dom för att de inte lät deras barn vara försökskanin för en medicin som skulle ges till ett barn utan astma.
 
Källa: FASS
(Med undantag av länken gällande aspartat)
 
Giona Easyhaler
Innehåll: Budesonid
Förebygger astma…
” Fortsätt ta denna medicin regelbundet enligt instruktion, även om du inte har några symptom”
 
Barnet ska alltså ta en medicin som förebygger något man inte vet om han har? Han har aldrig haft andningssvårigheter vid något tillfälle. Inte ens vid svårt förkylning har astmaliknande andning eller hostattacker tillkommit.
 
” Skölj munnen efter att du har inhalerat din dos för att undvika svampinfektion i munnen.”
 
Barnet ska ta en medicin som kan skapa svamp i munnen? Vad gör den i resten av kroppen gällande svampinfektioner?
 
Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)
 
Irritation i halsen, sväljsvårigheter, hosta och svampinfektion (torsk) i mun eller hals. Om du får någon av dessa biverkningar ska du inte sluta ta Giona Easyhaler. Tala med din läkare.
 
Barnet har haft långvarig slemhosta nattetid (borta sen några veckor) och ska ta astmamedicin, trots att han aldrig haft en astmaattack, ansträngningsastma eller andningssvårigheter – trots dessa VANLIGA biverkningar. Varför?
 
Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)
 
För mycket eller för lite kortisol i blodet. Underaktiv binjure (körtel bredvid njurarna). Hudutslag, klåda, blåmärken och hes röst. Tillväxthämning hos barn. Depression, rastlöshet och nervositet. Beteendeändringar, särskilt hos barn.
 
”Regelbunden längdkontroll rekommenderas hos barn som långtidsbehandlas med inhalerade kortikosteroider. Om tillväxten hämmas, bör behandlingen ses över med målet att om möjligt reducera dosen inhalerad kortikosteroid till lägsta effektiva dos med bibehållen astmakontroll.”
 
Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):
Sömnproblem, oro, aggressivitet, ökad motorisk aktivitet (svårt att vara still) och retlighet. Det är mer troligt att dessa biverkningar förekommer hos barn.
 
Vid svår astma och andningsnöd är det nog värt att ta dessa biverkningar. Barnet har inte astmaatacker, andningsnöd, pipande andning, adningssvårigheter, hostatacker mm.
 
Kortikosteroider är inget vi vill ge till barn.
 
Aerius
Innehåll: Desloratadin
Antihistamin
”Det hjälper till att hålla dina allergiska reaktioner och deras symtom under kontroll.”
 
” Det finns begränsad erfarenhet av effekten av desloratadin från kliniska prövningar hos barn mellan 6 och 11 år.”
 
” Säkerhet och effekt för Aerius 5 mg munsönderfallande tabletter för barn under 12 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.”
 
Barnets allergiska reaktioner, nattlig slemhosta, är redan under kontroll. Han hostar inte längre. Varför ta medicin mot något som inte finns idag? Och ”begränsad erfarenhet av effekten”! Plus att säkerhet och effekt för barn inte fastställts!
 
(Produkten innehåller aspartam. Aspartam är en fenylalaninkälla som kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.
 
Läs mer om aspartam och aspartat (excitotoxiner) här: vaken(punkt)se/smaken-som-dodar-varning-for-excitotoxiner)
 
Vanliga (följande kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):
• trötthet
• muntorrhet
huvudvärk.
 
Hos ungdomar var huvudvärk den mest vanligt rapporterade biverkningen.
 
Under marknadsföringen av Aerius har fall av allvarliga allergiska reaktioner (svårigheter att andas, pipljud, klåda, nässelutslag och svullnad) rapporterats i mycket sällsynta fall. Om du får någon av dessa allvarliga biverkningar, sluta att ta läkemedlet och sök omedelbart akut läkarvård.
 
Varför har inga kliniska undersökningar gjorts? Under marknadsföringen har de sett biverkningar? ”Mycket sällsynta fall”? Går det verkligen att avgöra på spontant inkomna rapporteringar utan kontroll eller uppföljning?
 
Barnet har troligtvis en allergi men är nu symptomfri. Ska han äta medicin med biverkningar och aspartam trots symptomfri? Är inte medicinen till för att lindra ett problem eller allra helst bota?
 
Barn
Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):
• långsamma hjärtslag
förändring i hur hjärtat slår.
 
 
Buventol
Innehåll: Salbutamol
Hos vuxna och barn över 6 års ålder:
• Symtomatisk behandling av astmaattacker (Barnet har inga)
• Symtomatisk behandling av exarbationer av astma (Vad är exarbationer? Har barnet detta?)
• Förhindrande av ansträngningsutlöst bronkospasm eller före exposition av känt oundvikligt allergen (Barnet har ingen ansträngningsutlöst bronkospasm….)
 
Vanliga biverkningar Cirk.: Palpitationer, takykardi. Muskuloskel.: Tremor.
 
Alltså hjärtklappning, hjärtrusning (hjärtat slå onödigt snabbt) och ofrivilliga skakningar.
 
Som tur är behöver han ju aldrig ta denna medicin eftersom han inte behöver medicin mot akuta andningsbesvär då han aldrig har dom….
 
Förslag från mig:
Allergi och astma
 
Förslag
Bipollen 2 gånger per dag vid stora problem
Bipollen 1 gång per dag vid milda problem
Inget när han mår bra.
 
Varför?
Inga biverkningar
Det fungerar på ca 20-30 minuter
 
Inflammerade luftrör
Förslag
Omega 3 (EPA/DHA) 1 gram per dag
Omega 3 (ETA) Från grönläppad mussla – luftrörsvidgande
 
Varför?
Inga biverkningar
Många fördelar såsom luftrörsvidgande, antiinflammatoriskt och kärlvidgande.
(Eikosanoider)
Det fungerar men behöver 2-3 månader för mätbar effekt.
 
Lungkapacitet
Förslag
Andningsträning genom motstånd
Näsandning
 
Varför?
Inga biverkningar
Motståndsträning fungerar men behöver lite tid då det är muskelträning.
Näsandningen fungerar i stort sett omgående på grund av kvävemonooxid som är slemlösande, luftrörsvidgande och förbättrar syresättning på cellnivå.
 
Orsak?
Är medicin orsakslösande eller bara symptomdämpande?
Alla förslag ovan är riktade mot orsak.
 
Kost
Förlag
Öka antiinflammatorisk kost såsom grönsaker, fisk och skaldjur.
Ta bort inflammatorisk mat såsom färdigmat, margariner och friterat.
Minska inflammatorisk mat såsom gluten (mjöl) och socker.
 
Minska mat som negativt triggar immunsystemet och direkt är kopplat till astma och allergier såsom mjöl (gluten) och socker.
 
Minska mat som är slembildande såsom flytande mejerier ex mjölk, yoghurt, grädde.
 
Behöver absolut inte vara allt eller inget. Men minska belastningen på barnets kropp.
 
Att gå in med full medicinsk kraft på barnet som mår bra och aldrig har andningssvårigheter känns obefogat. Hade barnet haft stora problem är det självklart. Men i dags läge är biverkningarna mycket större än grundproblemet.
 
Varför inte prova naturliga vägar då oerhört många har blivit friska, helt av med sin astma och allergier, på detta vis? Är det fel väg och barnet blir sämre så är det ju bara att byta väg. Det är ju inte nu eller aldrig.
 
Men börjar vi med tuffaste medicinerna, vad är då nästa steg? Och hur vet vi att han inte får ”Irritation i halsen, sväljsvårigheter, hosta” av Giona Easyhaler. Det är VANLIGA biverkningar.
 
Hur vet vi att framtida eventuella trötthet och huvudvärk kommer från allergin och inte från Aerius? Det är VANLIGA biverkningar.
 
Och vanliga biverkningar från Buventol är hjärtrusningar, hjärtklappningar och ofrivilliga skakningar.
 
Får han bara några av dessa kommer vi tro att hans astma och allergi har blivit sämre och så ökar vi med medicinen som har skapat problemen.
 
När föräldrarna påpekade biverkningarna svarade läkaren: ”Alla mediciner har biverkningar”
 
Idag onsdag den 27 juli, ca ett år efter allt detta startade.
Barnet helt medicinfri. Helt symptomfri.
 
Jag skräms fortfarande över tanken om föräldrarna hade trott på denna läkare och börjat med alla dessa tuffa mediciner på ett friskt barn. Hur sjuk hade han då varit idag?
 
Hur många andra barn har fått samma behandling av denna läkare?
 
Att prova – ej på barn utprovad stark dopingklassad vuxenmedicin -på ett friskt barn, med ett manipulerat test. Peter C. Gøtzsche skriver om just detta sin bok. Han påstår att läkaren får bra betalt av läkemedelsföretaget för att göra just så här.
 
Detta hände i Sverige. För bara ett år sen. Precis framför ögonen på mig.