Snabbtitt på Levaxin!

Det står tydligt på bipacksedeln ”Används inte om du har nedsatt funktion av binjurarna”.

Så jag hoppas att alla ni som fått Levaxin utskrivet har fått kollat era binjurar först! Då ni inte får använda Levaxin vid nedsatt nivå av kortisol. (Eller att läkaren tydligt berättat för dig att risken för att du nu skapar dig benskörhet är stor. Priset för pigghet idag är att dina ben går sönder när du är äldre. OCH att medicinen som ger dig benskörhet verkligen fungerar så du inte är fortsatt trött idag OCH får benskörhet)

Om du vill sluta med Levaxin så är det mycket vanligt med ”Övergående underfunktion hos sköldkörteln efter avslutad behandling.” Låt inte detta skrämma dig.

Men det visar att med medicinen minskar du alltså din egna energi… kan det vara därför effekten blir i stort sett plus minus noll? Och det enda du får är en sämre egen funktion (du blir beroende av medicinen ) och biverkningarna.

Försöker du sluta blir du sämre och läkaren berättar då att du verkligen behöver medicinen?

Kan detta också vara en anledning till att du efter några år måste öka medicinen? Den gör dig sämre och sämre?

Vanliga biverkningar av medicinen är:
Allergiska hudreaktioner, viktminskning, ångest, sömnsvårigheter, huvudvärk, darrningar, påverkan på hjärtats rytm, kärlkramp, diarré, kräkningar, muskelkramp, muskelsvaghet, menstruationsrubbning, blodvallning, feber, ökad svettning. Patienter med en hjärtkärlsjukdom kan försämras i sin grundsjukdom.

Ångest, sömnsvårigheter, muskelsvaghet… hm, det låter inte som mer energi i mina öron.

Dessa biverkningar kommer vid överdosering. Låter bra för då är ju lösningen – ta bort eller minska 😉

Levaxin fungerar när du inte har en Sköldkörtel. När den är bortopererad.

Levaxin fungerar, oftast inte, när du är trött av slitage i livet och hjärnan ber sköldkörteln minska sin effekt så du måste tvångsvila.

Och om den fungerar då så är det bara övergående, efter 1-2 år är du trött igen. För hjärnan har hittat sätt att blockera Levaxinet så du inte blir pigg i en sliten kropp.

Det vore nämligen förödande om du orkar mer än du klarar av.

Tyvärr ökar många mediinen då de tror att trötthet är en sjukdom som ska bort. Att sköldkörteln är sjuk. Det är den inte, den är frisk och helt fungerande.

Din hjärna är trött, genomtrött, sliten och den vill rädda dig och din kropp. Den skriker: ”TRÖTT. Jag måste få vila. Du måste vila.”

Och hjärnan är smart. Det finns många sätt som den kan stänga av din energi med. Och ja, den kan även stänga av funktionen av Levaxin. Ganska enkelt för en smart hjärna.

(Det forskningsindustrin nu jobbar på med mer forskning för ”bättre” mediciner är hur de ska kunna komma förbi din underbara hjärnas kamp med att rädda dig från att överbelasta alla dina system.)

TILLÄGG: Några kommentaren gillar inte att jag säger att du ska sluta med din medicin. Jag vill tydligt påpeka att detta står ingenstans i inlägget! Jag råder ingen att sluta med sin medicin!

Däremot ifrågasätter jag användandet, biverkningar och ”livslångt användande”

Jag hoppas du läser. Tänker till. Läser på. Värderar. Ifrågasätter.

Många blir sjuka av sin medicin och sen tror man att man fått en ny sjukdom.

Det värsta som kan hända är att nu får en ny medicin mot biverkningarna.

Den nya medicinen kommer ge nya biverkningar som kräver nya mediciner.

Sjukare och sjukare… ofta på grund av en första medicin som inte fungerar i det långa loppet. (Medicin är oftast bara bra i akuta skeden)

Mår du bra av din medicin ska inget ändras.

Inlägget om Levaxin kom till efter kommunikation med ännu en person som mår dåligt, medicinen funkar inte och biverkningarna var stora.

Jag har lyssnar på liknande oerhört många gånger.

Jag har också varit med när några valt att med läkare fasa ut och efter ett tag mått betydligt mycket bättre utan medicin än med.

Betyder naturligtvis inte att detta är rätt för alla – men lika lite att medicin och mer medicin är rätt för alla!

Det är den senare tanken jag vill väcka.

Tänk. Ifrågasätt. Läs på. Utvärdera.

Det finns naturligtvis du som mår bättre med medicin än utan.

Men jag är tyvärr säker på att det samtidigt finns tusentals av er som mår sämre med medicin än utan.

Det är lätt att låta läkare ta beslut och ansvar.

Det är både skrämmande och svårt att tänka till själv och våga göra tvärtom.

Läs på. Ifrågasätt.

Jag har träffat alldeles för många som är sjuka av overksam medicin ?

Läs Gnisselzonen. (Anna Hallen)
Läs Dödlig medicin och organiserad brottslighet (Peter C Götschze)