Sanning eller myt?

Jag är fullt övertygad om att det är en sanning. Min bil lever längre om jag tankar den med det den är designad för. Jag tycker att den logiken borde fungerar precis lika bra på människan. Vet vet ju att vi dör tidigare om vi äter fel.

Det som nu är kul är att det går att läsa samma sak i Läkartidningen. (Skratt, ja, jag har fastnat i Läkartidningen just nu. Spännande läsning. Riktigt spännande!)

Förutom rimligheten så står det att läsa i Läkartidningen:
”I korthet leder ökad aktivitet av SKN-1 till ökat skydd mot oxidativ stress och längre livslängd för organismen, medan ett insulinpåslag leder till minskad SKN-1-aktivitet och således, i förlängningen, kortare livslängd.

Att insulin kan påverka åldrandet är dock ingen nyhet.”

Så om jag tolkar det hela rätt så betyder det att kostråden förkortar ditt liv  genom att de kostråden ökar ditt insulin och då minskar SKN.1.aktiviteten. Riskakor, knäckebröd och potatis är alltså inte hälsomat….

Sen skriver Läkartidningen om ännu en spännande sak gällande insulinet:
”Kopplingen mellan lågt insulinpåslag och längre livslängd har därför varit något som forskare spekulerat över under decennier. En potentiell mekanism, vid sidan av den nu identifierade, genom vilken lågt insulinpåslag kan förlänga livet visades för ett drygt decennium sedan. Forskare upptäckte då att insulin utövar en inhiberande effekt på så kallade Foxo-proteiner. Dessa har en mängd funktioner. De spelar en roll som tumörsuppressor, är centrala inom metabolismen och har även en funktion som skydd mot just oxidativ stress.”

Från Wikipedia hittade jag följande förklaring på tumörsuppressor:
”En Tumörsuppressorgen, eller anti-oncogene är en gen som skyddar en cell från ett steg på vägen mot cancer. ”

(Lite knackig svenska, men jag tog den som automatisk översättning från engelska) 

Så inulin påverkar inte bara blodsockerkurvan… (Skratt, fast det visste vi redan. Undrar hur Livsmedelsverket och alla dietiser lyckats missa detta) Insulin påverkar äver vårt skydd mot oxidation samt vårt skydd mot tumörer. Insulin påverkar på ett negativt sätt. Våra kostråd kräver en stor mängd insulin för att kroppen inte ska utsättas av för mycket blodsocker som i sin tur skadar oerhört mycket….

Hur tänkte man då?