Vi har inte enzymer (arbetare) i vår kropp till nya ämnen.

”Men detta är ju naturligt. Detta ämne finns i xxxx.” Ja, men vi har inte enzymer till överdosering. Att ta ett ämne ur sin naturliga miljö och koncentrera det, är inte samma sak som att äta ämnet i mikrodos i det livsmedlet det fanns i från början.

Våra ”arbetare” är anpassade till artegen mat. Visst kan de uppregleras och nedregleras. Men bara till en viss nivå.

Överdos är när vi överstiger kroppens möjlighet till anpassning.

Ibland går det snabbt. Det är bra. För blir vi sjuka direkt så förstår vi vad som skapade problemet och kan sluta.

Ibland går det långsamt. Det är dåligt. För vi kan då må bra länge innan skadorna känns. Och vi fortsätter.

Vem vill inte kunna äta sött utan konsekvenser?