1 Ett land vill bevisa att de gör rätt. De har total lockdown.

De kommer nu verkligen vara säkra på att de som dör verkligen dog av Corona, inte bara dog och hade Corona. De kommer koda in dödsfallen där de verkligen vill vara säkra på att det verkligen var Corona som dödade och inte den underliggande sjukdomen eller det faktum att personen var över 85 och sjuk.

De vill skapa låga siffror.

2 Ett land/organisation/läkemedelsexperter vill visa att sjukdomen är jättefarlig & dödlig, så vi inte ser att livsstilen, fabrikerna & medicineringen påverkar.

De kommer räkna in alla som dör MED Corona som om de dog AV Corona. De kommer välja bort att testa befolkningen och bara jämföra antal döda med en så liten testat population som möjligt. För då skapar man högst %.

De vill skapa höga siffror.

Tänk på att oavsett hur de väljer att trolla med siffror så är antal döda ändå en sanning.

Jag försökte först följa Corona, men såg snart hur olika länder kodar olika, räknar olika, jämför med olika och räknade in grupperna olika. Helt omöjligt att jämföra.

Alla presenterade siffrorna med en agenda.

Jag ville se fakta, för att själv skapa mig min uppfattning. Inte få någon annans uppfattning & åsikt som fakta.

De enda siffrorna jag litar på just nu är totalt antal döda oavsett orsak.

Dör det fler i Sverige i vår än vanligtvis? Nej.
Sveriges dödlighet ser precis likadan ut som den alltid har gjort.

Och ingen tror väl att om Sverige hade haft samma lockdown som t ex Danmark och Norge att vår vanliga dödlighet hade minskat? De hade bara dött av något annat.

Danmark och Norge har en låg dödlighet i Corona. Men hur ser deras statistik ut i förhållande med andra år? Har deras totala dödlighet verkligen minskat? Så de på riktigt har räddat liv? Eller är detta bara en lek med siffror – för de räknar med att du sov på mattelektionerna. Och kritiskt tänkande är ovanligt i världen.

Hoppas att alla kollar upp dessa siffror. Jämför på riktigt. Så någon inte deltar i att sprida bilder med fake-statistik med ett stort ”Varför?” på.