Många frågar efter forskning. Jag undrar dock, är det någon som läser de länkar jag tar mig tiden att leta fram?

Och förstår alla hur forskning är uppbyggd? Och vilka olika typer av forskning det finns? Och vad olika former av forskning faktiskt visar?

Det finns några viktiga baskunskaper:
1 Statistiska samband är inte forskning. Det är en uppbyggd hypotes som sen bör bevisas. Många köper tyvärr dessa som ”forskning”.

Exempel är kopplingen sjukdomar och brist på vitamin D. Det statistiska sambandet finns, men det är nu bara en hypotes. Denna är inte bevisad vara orsaken. Snarare tvärt om. Det sammanfattas som ”svagt”.

2 Ett forskningsresultat är inte en sanning för alla i alla sammanhang. Det är bara en sanning, i isolerad form, för just den målgruppen det är forskat på. Du kan inte som medelålders kvinna mitt i klimakteriet dra slutsatser om dig från en forskning på smala unga män.

Ex. med vitamin D igen: D behöver fett för sitt upptag, du kan inte dra slutsatser från forskning som forskats på en målgrupp som äter fettsnål högkolhydratkost med margarin som huvudfett, om du inte äter så själv.

3 Vem betalade för forskningen? Vilket syfte har den? Vem lägger ut miljoners dollar på att få fram ett resultat? Någon som är snäll, ger bort sin pengar för att du ska må bra? Jag tror inte det. Kollar du alltid vem som designat forskningen? Syftet bakom forskningen? Gör du inte det har den inget värde och du går oftast på reklam och marknadsföring.

4 Stämmer forskningen med biokemin och verkligheten? Du behöver kunna biokemin och näringsfysiologin för att kunna läsa och tolka en forskning. Annars tror du bara. Du väljer att lita på någon annan, som oftast har till syfte att skapa rubriker och sälja lösnummer (tidningarna) eller någon som vill att du ska köpa någon (producenterna).

Biokemi och näringsfysiologi är baskunskap. Kan jag visa forskning på det? Nja, det är svårt att hitta idag, för detta har varit sant så länge. Är vatten nyttigt för vår kropp? Har du forskning på det?

Jag litar på forskning som bygger på grundkunskap och sen stämmer överens med verkligheten.
När jag ifrågasätter fusk, statistiska samband som inte är orsaken eller feldesignade studier som helt krockar med baskunskapen och med verkligheten så är det jag som ska bevisa det?

Nja. Jag kommer inte hinna det. Jag lämnar över detta ansvaret till dig. Du väljer om du vill tro eller om du vill veta.

Och om du inte orkar lära dig allt för att veta, så väljer du helt fritt vem du vill tro på. Full respekt om du hellre väljer att lita på någon annan än mig. Du väljer vad som får dig att må bäst och bli friskast.

Vi behöver inte vara överens. Det är det som är så underbart. Alla ansvarar själva för sina val genom att konsekvenserna, bra eller dåliga, bara drabbar den egna kroppen och sitt egna liv.


Denna Yale-kurs är helt gratis. Vill du lära dig att inte bli lurad? Gå den. Den är kanonbra.