Från Lena: (mitt svar till henne längst ner)

Hej!

Jag var väldigt stressad igår (eftersom det var många mail)och skickade bara ut vår debattartikel som var underlaget till nyhetsartikeln i DM. En del av dina frågor tycker jag dock nog det fanns svar på i artikeln.Jag ska nu försöka svara på resterande frågor.

Fråga 1. Du skriver om en ny svensk kartläggning gällande LCHF kost. Hur många personer har ingått i denna kartläggning? Kom det bara fram biverkningar och försämrade värden? Hur stor procent av gruppen upplevde de mindre biverkningarna resp. de stora sjukdomsframkallande biverkningarna?

Svar: 20 personer har ingått i denna kartläggning. Eftersom vi har utgått ifrån de patienter som kommit på remiss till dietistkollegor så har de ju kommit på remiss pga av oönskade effekter eller biverkningar av LCHF. De som inte har detta blir inte heller remitterade. 15 % upplevde mildare biverkningar. 15% är ej biverkningar uppgivna. 20% hade allvarliga biverkningar. Övriga 50%hade biverkningar i form av höga blodfetter (men ej andra biverkngar).

Fråga 2. Hur lång tid hade de ätit LCHF kosten? Under hur lång tid har denna kartläggning skett? Hur hittade ni en grupp där alla åt strikt LCHF?

Svar: Det som står i artikeln är de som uppvisade de allvarliga biverkningarna och där varierade det mellan 3-12 månader. Eftersom vi fortfarande håller på att samlar in patientfall har vi mer data som ej är publicerat. Den som ätit längst av de vi samlade in hade ätit i 6 år och är det patientfallet vi beskriver med hjärtsvikt och njupåverkan. Kartläggningen har skett sen maj 2009 (står i artikeln). Eftersom vi utgått från de som kommit på remiss till dietister så kan vi inte svara på hur strikt de ätit LCHF. Det vi vill lyfta fram är att många kanske gör sin ”egen modell” eftersom det är så de flesta gör så småningom.

Fråga 3.De mindre biverkningarna, vad de av bestående eller övergående art?
Svar: de 15% som hade mindre biverkningar hade dem när de blev remitterade. Det var inte uppgivet hur länge de hade haft dem.

Fråga 4. Ofta på mina föreläsningar får jag frågan: ”HUR kan dietisterna fortsätta med sina kostråd och hur motiverar de dem? Hur får de ihop logiken när de ser att en diabetiker blir frisk på lågkolhydratkost och blir sjukare på deras råd? Hur får de ihop logiken att en person som ska gå ner i vikt ska äta mindre och tvingas kämpa mot hunger och sug?” Var gång tvingas jag svara: ”Jag vet inte.”

Svar: Eftersom min blid är att jag lyckats hjälpa många med mina kostråd så stämmer den inte med din bild. Däremot är jag medveten om att mina kostråd kanske inte passar alla. Uppenbarligen passar LCHF en del men inte ALLA. Uppenbarligen passar dietisterna kostråd en del men inte ALLA. Om jag skulle träffat en patient som blev frisk på lågkohydratkost så skulle jag be om en kontinerlig uppföljning med lab.prover, näringsvärdesberäkning av matdagbok för att se om ev mineraler el vitaminer behövs samt se över fettprofilen. Jag kan inte svara för hur alla andra gör eller hur alla andra blivit bemött av dietister. Kanske är det så att LCHF hjälper en del men inte ALLA att få ett mindre sug. Många av mina patienter har haft sug under en period men det har blivit bättre efter någon vecka/veckor. Det jag vänder mig emot är att LCHF framställs som en hälsosam kost som alla ska äta och att det är fel på alla kostråd som kommer från Livsmedelsverket.

Här nedan har jag klippt in ett utförligare svar till Kostdoktorn om hur vi gått tillväga. Hoppas det klargör. En del av de efterfrågade uppgifterna har inte fyllts i av de som skickat in. Det kan vara så att man inte fått in några fler uppgifter än de som fyllts i.

DRF har med väldigt enkla medel, utifrån ett enkätunderlag samlat in uppgifter från kollegor i landet som fått remisser på patienter som av olika anledningar haft olika typer av biverkningar efter att ha prövat LCHF under olika lång tid. Det är alltså inga anekdoter utan ”erfarenheter från riktiga människor”. På enkäten fylls följande uppgifter i (om de fanns tillgängliga på remissen eller via journalen);  Datum, ålder, kön, blodfetter före och efter LCHF, andra provsvar, hur blodfetterna upptäcktes, aktuell vikt och BMI, ev viktnedgång/uppgång,  ev vilken typ av diabetes och om diabetesläget förändrats, hur lång tid m LCHF, bedömd andel kolhydrat och fett, hur patienten fått information om LCHF, om patienten haft biverkningar och i så fall vilka, i vilken typ av verksamhet som dietisten arbetat i och slutligen om det finns något övrigt att tillägga.
Vi är väl medvetna om och har öppet redovisat att vi inte kan visa på några kausala samband.  Detta är en insamling och kartläggning av olika patientfall och ingen vetenskaplig studie.
Det har aldrig tidigare gjorts någon strukturerad insamling eller redovisningar av eventuella biverkningar av LCHF-kosten som vi känner till. Tvärtom framställs LCHF-kosten som något som ger enbart positiva effekter. Det är tänkbart och troligt att de patienter som av olika anledningar inte mått bra av av LCHF-kost känner sig misslyckade eller besvikna och därför heller inte meddelat det via t ex olika bloggar. Det är inte konstigare att utebli från att blogga än att utebli från ett läkar- eller dietistbesök om man inte känner sig nöjd. Alla vi som arbetar med patientverksamhet råkar ut för uteblivna besök eller återbud. Skillnaden på en blogg är att det inte framkommer eftersom det personliga mötet inte finns. Om behandling skall ske via bloggar eller hemsidor eller hemsidor bör säkra system skapas för det. Det finns redan nätbaserade och utvärderade självhjälpssystem vid t ex ätstörningar, rökavvänjning, sömnstörningar eller hjälp till viktminskning med återkoppling från aktuell profession.
Hör av dig igen om du vill veta mer eller inte är nöjd med svaren du fått. Jag är också hjärtligt trött på pajkastning, personlig påhopp och upplever mig som nyfiken och lyhörd. Därför tycker jag det är min plikt att också visa att det kan finnas biverkningar av LCHF-kost också och att inte det heller är allena saliggörande även om det som sagt passar en del. Mår man bra på det och inte får några negativa effekter så är det bara att gratulera.
Varma hälsningar     Lena
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Leg.Dietist Lena Ljungkrona-Falk
V.ordf, DRF

Mitt svar till henne:

Tack Lena!

Det jag upplever som snett är 20 personer ska vara de som visar på sanningen. Vad med alla som har blivit bättre?
Av alla era klienter, finns där inte 20 personer som har högt kolesterol, skrumplever och ätstörningar?

Alla en kost inte fungerar på alla är vi mycket överens om. Kanske är behovet någonstans från kunskapsmässig LCHF till kostråden? Men på de där det inte fungerar är det synd att vi försöker samma sak om och om igen. Jag upplever att kostråden vill ge ett svar till alla. Och att vi stirrar oss blinda på energiintag. En människa är mycket mer komplex.

Att många gör sin egen modell är väl något vi alla som vill förmedla kunskap råkar ut för. Borde inte dietisterna med sin kunskap kompensera för detta i stället för att kritisera. Berätta VAD som fattas och varför. Eva Kullenberg svarar ofta att det är inte kostråden det är fel på utan att folk inte följer dem. Så inom kostråden finns också de som skapar sina egna modeller. Ohälsosamma modeller. Vi kommer alltid ha människor som gör sina egna val. Även om det är dåliga val.

Jag är fullt övertygad om att du har hjälpt många. Du är också fullt medveten om att många inte blir hjälpta av kostråden. Av någon anledning så kan de inte äta lite av allt. Varför inte prova något nytt? Varför detta motstånd? Kanske är en kombination av våra kunskaper med individanpassning är en bra början? Att ge ETT kostråd är farligt. Det är som att svara på frågan : Hur lång är en svensk? Svaret/kostrådet kommer att bli fel för de allra flesta trots att det är ett korrekt svar/råd (i genomsnitt)

Vinklingen och debatten kan vi nog alla vara överens om att den har blivit ful och fel. Men några av oss måste väl då ta ansvar och stanna upp. Vi kan faktiskt välja om vi vill krypa ner i sandlådan eller ej. Jag tappade orken för några dagar sen och kröp ner i sandlådan för en dag. Det går att se resultatet på bloggen. Inget jag är stolt över. Men till slut blev jag så trött. Det var Eva Kullenberg som jag då tröttnade på. Men till allra största delen försöker jag hålla mig lugn och visa respekt. Vara det jag önskar från ”andra sidan” – lyhörd och nyfiken.

Varför fungerar inte LCHF för alla? För att vi är olika. Men många mår oförskämt bra med friskvärden som imponerar. I denna kamp som nu uppkommit så SKA de äta enligt kostråden i alla fall. Jag tycker att det är sorgligt och att det visar på brist på respekt för individen.

Tack för att du svarade. Jag uppskattar det mycket.
Hoppas att vi kan lyfta blicken i framtiden. Att vi tillsammans kan hitta bästa kosten för individen framför oss. Att vi vågar släppa gamla sanningar. Jag har också tjatat om det mättade fettets farlighet, hårda fibrers förträfflighet och kalorier men var tvungen att lära nytt när ny vetenskap presenterades. Tufft i början, men utveckling måste tillåtas.

Härliga hälsningar

Anna