Alla förändringar skapar en reaktion i det sympatiska nervsystemet som lätt då blir överbelastat om vi inte filtrerar bort oväsentligt.

En ADHD/ADD/HSP filtrerar inte.
Utan dessa förmågor så missar du en massa – eller filtrerar så du slipper onödig information.

MEN! Ju mer vi tar in desto känsligare blir vi och vårt system.
Med överdos av intryck kan en person utan ADHD/ADD/HSP uppleva hur vi har det – men utan våra förmågor.

Och ja, man tar in andra människor mer. Läser av mer fler detaljer. Men tolkningen av denna information är dock inte HSP. Så här gäller det att ha god självkänsla och självmedkänsla så inte tolkningen ses genom bekräftande eller anfallande glasögon.

Den sista delen är oerhört viktig.

Många misstar känslighet för intryck med att man är känslig för intryck. Två helt olika saker.