Vill du läsa in kunskapen? (Visuell)
Vill du prova själv? (Kinistetisk)
Vill du lyssna in kunskapen? (Auditiv)

Enklast är att tänka dig att du ska lära dig en ny mobil eller den nya DVDn. Vill du själv läsa instruktionsboken? (Så tvingar vi många barn att lära sig skolmaterial, trots att vi vuxna sällan väljer detta alternativ. Konstigt!)

Vill du att någon berättar men du får inte prova själv? (Så är en vanlig skoldag ofta uppbyggd) Eller vill du prova själv, knappa lite och se om du kommer på det? (Detta vill väldigt många barn)

Eller ännu bättre. Kanske sätta ihop olika lärstilar. Du får knappa själv, fråga någon som kan berätta för dig det du inte förstår. Detta är någon som många tycker låter som en bra balans. Varför inte använda det lite mer i skolan?

Oftast lär vi ut till andra som vi själva helst lär in. Detta är jätteviktigt för lärarna att känna till, samt ha kompetensen att kompensera för detta. För naturligtvis är det inte bästa sätt för eleverna. Det bästa för eleverna är att få lära in på deras bbästa sätt. Speciellt viktigt är detta för ett barn med inlärningssvårigheter. Tänk vad härligt om jag hade fått denna kunskap på lärarhögskolan. Tänk vad härligt om denna kunskap var en självklarhet för ALLA behöriga lärare.

Nix, jag skäller inte på lärarna. Inte alls. Jag skäller på lärarutbildningen. Att bli en lärare är inte bara att lära sig kunskapen. Att vara lärare är att förstå hur eleverna enklast lär in. Samt att veta olika sätt att förmedla kunskap.