Hur är din ”Locus of Control”?

Locus of Control är hur du ser kontroll. Är den inom dig och du styr ditt liv? Du kan påverka och du gör dina val (även om allt inte går som du vill).

Eller är den utom dig och du drabbas av saker, använder ord som ”typiskt” och du känner ofta hopplöshet?

Detta påverkar starkt ditt liv, din hälsa och dina sjukdomar.

Forskningen visar att du som upplever att du har kontroll (även när du inte får som du vill) och har du för mycket prestation i dig, så kan detta skapa skuldkänslor över att det inte gick som du tänkt. Men samtidigt är detta synsätt på livet starkt förknippat med bättre hälsa – både fysiskt och psykiskt.

Forskningen visar även det motsatta. Du som upplever att du drabbas och att kontrollen ägs av ”någon” annan gör att du oftare känner dig skammad, du känner du påhoppad och du upplever stor orättvisa.

Du med kontroll inom dig tror, upplever och vill påverka ditt egna liv och känner en styrka i denna tanke & möjlighet.

Du som har kontrollen utanför dig upplever oftare vanmakt och orättvisa. Du kommer också uppleva stress och tänka negativa tankar.

Hur är din ”Locus of Control”? Styr du ditt liv eller är du offer för omständigheter? Är andra ofta dumma? Och det är andras fel?

Nej, det finns inget rätt eller fel här. Ingen är påhoppad! Men det kan vara bra att veta att ”Locus of Control” finns. Det går nämligen att välja att öva på att ta kontroll över sitt liv och få alla fördelar. Om man vill. Inte måste, utan bara om du vill.

”Du vet inte att du sover förrän du vaknar. Det är inte alltid skönt att vakna. Men det är evinnerligt skönt att leva vaken” Citat Anna Hallén Buitenhuis