1 Varför vill vi inte äta på kvällen?

2 Och varför vill kroppen ofta tugga på kvällen?

Svar 1: När vi äter måste kroppen sätta lagring på ON. Allt du äter ska delas sönder, skickas till levern som antingen bygger om och skickar ut till rätt mottagare i kroppen eller kan direkt skicka ut (då vissa byggstenar kommer i rätt format från början)

Det betyder att de kvälls- och nattuppgifter som kroppen och hjärnan har sätts på vänt. T ex renovering, sortering, förbränning och balansering.

Vår dygnsklocka (hormon- & arbetsklocka) är inställd på att du ska fasta och sova på natten.

Svar 2: Två vanliga anledningar.

Du har ätit för lite under dagen och kroppen berättar detta för dig genom att be om fler byggstenar – hunger.

Lösning: Ät mer på FLM!

Eller när lugnet kommer på kvällen så kommer känslorna fram. Stress? Oro? Uttråkning? Trötthet? Ensamhet?

Och din hjärna ber dig döva bort dessa med at tugga.

Ätande ökar både dopamin och serotonin.

Dopamin tar bort uttråkning.
Serotonin tar bort ångest.

Vi ska aldrig lösa känslor med att tugga – inte ens om vi väljer det nyttigaste som finns!

Vi löser känslor genom att stanna upp och känna hur de känns och lösa orsaken.

Kan kvällshunger/kvällssug vara en mix av dessa?

Tveklöst ja!