Men andas kan väl alla? Nej, jag skulle snarare säga att de flesta kan inte andas. Ta ett djupt inandetag! Stanna där. Vad hände med din mage? Åkte den in? Vad hände med dina axlar? Åkte de upp? Rörde sig övre delen av bröstkorgen? Då har du bakvänd andning, vilket skapar sjukdomar.

Gör andningsminuten längst ner när du har läst klar.

Munandning, ytlig andning och överandning är enklaste och det mest effektiva sättet att skapa sjukdom i kroppen. Näsandning, djup oh tyst magandning och en andningshastighet på under tio i vardagen är nog det mest effektiva och billigaste sätt att skapa grunden för hälsa.

Vad hände när du munandas? Jo, alla bakterier och virus som finns in luften åker rakt ner i lungorna och sen ut i blodet vilket betyder in i din kropp.

Vad händer när du näsandas? Jo ca 75% av alla virus och bakterier oskadliggörs av kväveoxiden som bildas i dina bihålor. Luften fuktas, renas från partiklar och värms upp en aning och sen ner i dina lungor och in i kroppen.

Vad händer när du andas ytligt och högt upp i lungorna? Du talar om för kroppen att du är rädd och kroppen svarar med adrenalin och alla de skador det medför. Syresättningen av blodet blir också betydligt sämre.

Vad händer när du andas lugnt och djupt ner i ”magen”? du talar om för kroppen att du är trygg och den kan fokusera på att laga och renovera samt ta ansvar för magen, huden och underlivet. Syreupptaget är avsevärt mycket bättre i nedre delen av lungorna.

Vad händer när du överandas (andas för många andetag per minut)? Du släpper då ut för mycket koldioxid ut blodet, vilket gör att syret binds hårdare till blodet som i sin tur gör att musklernas celler får syrebrist. Det gör att producerar mjölksyra och du skapar en sur kropp. (Men blodet förblir perfekt på 7,35-7,45 i pH.) Sura muskler gör att benen känns som telefonstolpar när du går i trappor. Sur kropp skapar värk utan skada och det sura vattnet stöd ditt lymfsystem, som i sin tur ansvarar för din rening och är en stor del av ditt immunsystem.

Vad händer när du andas korrekt? Allt funkar som det ska, cellerna syresätts och kroppsenergin ATP kan bygas av fett(syror) vilket ger dig en massa energi utan mjölksyra. Du mår bra både fysiskt och psykiskt.

Vad är bakvänd andning? Jo, det är den som gör dig långsamt sjuk. Andas in och magen in.

Vad är korrekt andning? Andas in och magen ut. Andas ut och låt magen sjunka tillbaka.

Andningen är direkt kopplat till vårt autonoma nervsystem. Lugn djup näsandning är kopplat till det parasympatiska nervsystemet som i sin tur är direkt kopplat till våra goa hormoner som serotonin och oxytocin som är kopplat till vårt limbiska system – våra känslor. Snabb, ytlig munandning är direkt kopplat till det sympatiska nervsystemet som är kopplat till våra stresshormoner som adrenalin och kortisol som är direkt kopplat till vårt limbiska system – våra känslor.

Så, spelar andningen någon roll? Ja, den är en förutsättning för  hur du mår och känner.