Nu i Coronatider blev denna aktuell igen. Det visar sig att de som äter statiner och blodtryckssänkande mediciner har som biverkan att de inte klarar av virus som påverkar lungorna.

Medicin ska användas under kort tid för att vara livsuppehållande eller för att ta bort stor smärta. Att få cortison eller annan medicin så du kan andas vid ett akut astmaanfall eller få ner en stor allergisk reaktion är smart. Att få morfin efter en bilolycka eller bedövning vid en operation är också smart. Även i vissa fall att få penicillin när vi förlorar kampen mot en elak bakterie. Men för övrigt så är nog medicin så fel det bara kan vara.

Medicin har nämligen ett stort fel. De tar bort symtomen men låter orsaken vara kvar. Det är som att pilla ur batteriet när brandvarnaren tjuter men låta glöden eller elden finnas kvar – och bli förvånad när man inte blir frisk. Och förundrat konstatera att man under åren som går får byta eller öka medicinen.

Vi måste släcka elden. Tyvärr får vår sjukvårdspersonal inte utbildning i detta. De får lära sig en enormt stor mängd forskning om batteriutplockande insatser. En teknik för var olika signal och märke. De som kan släcka bränderna kallas för alternativa foliehattar och hånas ofta av batteriutplockarna. Tänk om vi hade kunnat arbeta tillsammans!

Sjukvårdspersonal är nämligen magiska på akutsjukvård. Du vill inte gärna köra lite yoga eller käka lite örter efter en bilolycka med benpipan stickandet ut ur låret…

Medicin stänger av funktioner. Den som är kopplad till batteriet i brandvarnaren, så det känns nu kortsiktigt bra. (Men elden får vara kvar och det är bara en tidsfråga innan nya delar går sönder och vi kallar oss multisjuka.) Och medicin stänger också av funktioner som du inte vill, detta kallas biverkningar.

Kortison

”Vanliga biverkningar: Biverkningar uppträder främst vid långtidsbehandling. Vätskeansamling, högt blodtryck, påverkan på binjurebarkens hormonutsöndring, hudförtunning, försämrad sårläkning, benskörhet, muskelförtvining. Om man använder kortison på lång sikt finns risk att man även kan utveckla diabetes.”

Du låter orsaken till inflammationen finnas kvar och försöker dämpa symptomen. I stället för att leta orsak så skapar du dig nu problem med lymfsystemet, hormonsystemet, det sympatiska nervsystemet och på cellnivå. Gissar att du snart har en hel radda mediciner för att kompensera biverkningarna. Nej, du är inte multisjuk. Du är medicinförgiftad. Och tillhör nu ”riskgrupperna”.

Astmamedicinen Giona

Giona ÄR dopingklassat!
” Orsaken att just de här är klassade som dopingpreparat är de kan användas för att på ett onaturligt sätt öka prestationsförmågan, helt ta bort känsel eller smärta och dessutom i de flesta fall allvarligt skada idrottsutövaren.”

Nedsatt försvar mot svamp, nedsatt immunsystem, nedsatt funktion på binjurarna, beteendeförändringar (undra varifrån de kommer, påverkan på hjärnan?) och den här är bara bäst: hosta och halsirritation. Japp, med astmamedicin får du problem med hosta och halsirritation. Och detta vill de att du ska ta förebyggande? Du får även muskelpåverkan, minskad bentäthet och tremor. Tremor är en påverkan på ditt nervsystem som ger dig skakningar. Men ingen fara det finns piller för det, beta-blockerare. Gissar att du snart har en hel radda mediciner för att kompensera biverkningarna. Nej, du är inte multisjuk. Du är medicinförgiftad. Och tillhör nu ”riskgrupperna”.

Omeprazol

Förändringar i blodbilden som visar leverns funktion. Hudutslag, nässelfeber och klåda. Höft-, handleds- eller kotfrakturer. Förändrad blodbild såsom reducerat antal vita blodkroppar eller blodplättar. Detta kan orsaka svaghet, blånad eller infektionskänslighet. Plötslig väsande andning eller andnöd (bronkospasm). Leverproblem inklusive gulsot, vilket kan ge gulnad hud, mörk urin och trötthet. Ledsmärtor (artralgi) eller muskelsmärta (myalgi). Svåra njurproblem (interstitiell nefrit). Gissar att du snart har en hel radda mediciner för att kompensera biverkningarna. Nej, du är inte multisjuk. Du är medicinförgiftad. Och tillhör nu ”riskgrupperna”.

Har du någon gång funderat på varför dessa biverkningar finns? Vad som är avstängt för att detta ska hända? Jag ser snabbt en påverkan på levern som ett skrämmande exempel.

Blodtryckssänkande medicin

Adrenalin höjer blodtrycket. Det är precis som det ska. Men om du har ett adrenalinpåslag under 10-20 år kommer du få ett konstant högt blodtryck. Blodtrycket i sig är inte sjukdomen och inte det som skadar dig. Anledningen till att du har högt blodtryck kommer att göra dig sjuk. Och denna behåller du genom att sänka signalen från kroppen.

Nu finns det lite olika typer:

  • Vätskedrivande läkemedel, så kallade diuretika
  • ACE-hämmare
  • Kalciumflödeshämmare
  • Angiotensinreceptor-blockerare, ARB
  • Beta-blockerare

Är detta verkligen saker du vill göra med din kropp samtidigt som du behåller grundorsaken, som garanterat kommer skada dig?

Vätskedrivande? Då förstör du alla funktioner som finns i din kropp som är beroende av vatten, vilket är…. trumvirvel….i stort sätt alla. Nej, tack!

ACE-hämmare? Exempel Enalapril, Captopril (finns många fler). Biverkningar, sömnstörningar (minskar det verkligen stress?), förvirring och depression, yrsel (hm, undra varför. vad påverkar denna medicin mer så att hjärnan säger ifrån?), dypné, en form av andnöd vilket leder till hyperventilation (överandning, vilket nog var grundorsaken till högt blodtryck från första början. Smart, nu är det bara en tidsfråga innan du behöver fler mediciner för ditt blodtryck med fler biverkningar), hosta,  illamående, kräkningar, irritation av magsäcken, buksmärtor, diarré, förstoppning, muntorrhetOch på detta lite hudutslag, bröstsmärtor, trötthet, olust och i slutändan njurskador.

De sista tre tänker jag inte gå igenom. Jag tror du har förstått poängen.

Kolesterolsänkande medicin typ statiner?

Forskningen visar att de inte har någon effekt på dödligheten men ger en massa skador.
Vetenskapen visar att kolesterol inte är farligt, om du inte äter så du ständigt har högt blodsocker. Men det är egentligen inte kolesterolet som är farligt då heller, utan att din kropp har en hög grad av inflammation, nedsatt immunsystem och felbyggda lipoproteiner.

Kolesterol är hälsosamt och en viktig del i ditt immunsystem, din hjärna och dina hormoner t ex viktigt för hormonet vitamin D3. I nästa kostkurs kommer vi titta på kolesterol. Missa inte det!

Och du, pilla inte ur batteriet ur din brandvarnare. Du vill hitta glöden eller elden. Hur? Lär dig mer om biokemi, alternativt humbug och uppsök en seriös foliehatt.

PS! Läs bipacksedeln! Ovanliga biverkningar? Tror inte det!