I kroppen finns en massa gungbrädor/balansbrädor. Många glömmer dessa och tror att mycket eller lite samt bra eller dåligt är det som gäller.

Jag, och många med mig,  är övertygad om att det snarare är balansen som gäller. Och tyvärr är det inte så lätt att det ska vara en balans på 50/50. Utan just den perfekta balansen (kvoten) för just dessa ämnen på rätt plats i kroppen.

Tanken började när diskussionen kom igång om lycin och arginin. Enkelt förklarat, en låg dos av lycin i förhållande till argnin i cellen skapar möjlighet för herpes att bryta ut.

Och då blev många rädda för arginin. Men arginin är ju oerhört viktigt för oss. Och det är inte arginin som skapar herpesutbrott. Utan obalans mellan lycin och arginin i cellen. Inte i maten, utan inne i cellen.

Att öka lycin känns som en smart idé. Att undvika att överdosera arginin låter som en smart idé, men att undvika arginin låter dumt. Ingen vill ha för lite arginin, då argnin gör en massa bra saker som vi vill ha och njuta av.

Balans – homeostas

Homeostas – alltså kroppens balans är än en gång det vinnande konceptet. Hur ser då balansen ut mellan lycin och arginin? Jag vet tyvärr inte, kan inte hitta den optimala kvoten någonstans. Kanske du kan? Eller kan det till och med vara lite olika mellan dig och mig?

I alla fall, jag tänkte ta upp några fler balansbrädor så vi inte missar kunskapen om att ”allt hänger ihop”. Har ni fler balansbrädor så lägg gärna till i tråden så lägger jag in det i ett inlägg på bloggen så har vi det samlat och sparat 😉

Lycin – arginin
(Balansen viktig för att slippa herpesutbrott)

Histaminer – antihistaminer
(Balansen är viktig för vårt immunsystem. Ex på antihistaminer i kosten är vitamin C och Mg. Missa aldrig dessa.)

Omega 3 – omega 6
(Balansen är viktig för ditt inflammatoriska system, för blodets tjocklek, kärlens smidighet, luftrör, smärta och uthållighet.)

Kalcium – magnesium
(Ät aldrig kalcium utan magnesium. Ät helst inte tillskott på kalcium alls…)

Koppar styr över var och hur järn ska användas.
Långvarigt tillskott av zink minskar tillgängligt koppar in i cellen.
Tillgängligt koppar säkrar syre in cellen.
Så långvarig överdos av zink ”bråkar” med både koppar och järn…

Natrium – kalium
(för blodtrycket & aktionspotentialen. Nej du får inte högt blodtryck av ”salt”.)

Kalcium – magnesium
(för muskelfunktionen. Men du behöver rätt sorts magnesium)

Aktivitet – vila
(gäller både fysik och det mentala. Du kan inte vila dig till starka muskler utan träning. Du kan inte träna dig till starka muskler utan vilan mellan. Samma gäller livet. Du kan inte vila dig pigg och glad utan aktivitet. Du kan inte få energi och glädje om du aldrig vilar)

Sympatiska nervsystemet – parasympatiska nervsystemet
(se ovan)

Svavel – zink
(andedräkten)

Zink – koppar
(allt, men ät inte koppar som tillskott då det är fel koppar.)

A behövs sen för att göra biotillgänglig koppar.
Koppar och biotillgängligt koppar är inte samma sak.
A och D balanserar mot varandra – och denna balans styr alla dina mineraler.
(så äter du D behöver du ha extrem koll på A – för skapar du obalans i alla mineraler blir det svårt att upprätthålla hälsa i det långa loppet.)

K2 ska din biotika bygga. Bygger de inte tillräckligt så du behöver äta K2, Ja, då döljer du bara upp ett jätteproblem. En dålig biotika kan aldrig skapa en bra hälsa.

Selen – tungmetaller
(har du inte selenbrist så skadar inte tungmetaller din kropp på samma sätt. Selenöverdos är lika farligt som selenbrist!)

Zink – vitamin D
(för att aktivera D. Men överdoserar du zink påvekar du koppar. Och överdoserar du D så pajjar du balansen till zink. Lägger du då på zink behöver du ha koll på järn och koppar. Och kalcium och A…)

Zink – albumin
(zink behöver albumin för sin transport. Och albumin byggs i levern av proteiner.)

Ska fylla på med mer… men hinner inte just nu. Hjälp mig gärna.

Och så de som hjälper varandra:

Järn och vitamin C.
Magnesium och kalcium. Mg reglerar kalcium.
K2 och vitamin D.

Sen får vi inte glömma de som motverkar (hämmar) varandra.

Överdos går oftast inte att uppnå med kost, bara med kosttillskott och kopparspiral. Men det kan det även vara obalanser/dominanser, utan faktisk överdos. Så du kan äta tillskott utan att överdosera, men du välter en massa gungbrädor som kroppen normalt kämpar för att alltid balansera. Och som den på 200 000 år har lärt sig att med precision kontrollera – tills vi välte dom…

Järn (överdos) minskar upptaget av zink
För mycket järn skapar även magnesiumbrist
Koppar (överdos) minskar upptaget av zink
Kalcium (överdos) minskar upptaget av zink
Zink (överdos) minskar upptaget av kalcium
Zink (överdos) minskar upptaget av koppar
och brist på Koppar gör att järn låses fast och samlas i vävnaden
Kalcium (överdos) minskar upptaget av järn
Kalcium (överdos) minskar upptaget av magnesium
Magnesium (överdos) minskar upptaget av järn
Fytinsyra (bönor, fullkorn) hämmar zink
Fytinsyra (bönor, fullkorn) hämmar magnesium
Fytinsyra (bönor, fullkorn) hämmar järn
Högt intag av D kan skapa brist på magnesium

För mycket D skapar ökade järnförråd som låses fast i vävnaden!
Vilket ser ut som järnbrist (i blodet). Men skapar inflammation. Som i sin tur skapar lågt järnvärde i blodet.

Överdos av D påverkar kalcium. Som påverkar alla andra mineraler. som påverkar dig och din hälsa.

Hjälp mig gärna fylla på alla jag har missat.

Komplicerat? Ja, det är faktiskt syftet med detta inlägg. Att visa att allt i kroppen hänger ihop. Vi är ett system och betydligt större och med komplicerat än detaljerna en och en. Så att bara läsa att ditten och datten gör si eller så stämmer mycket sällan i verkligheten trots att det är sant.

All detaljkunskap förstörs av alla samband och av helheten.
Allt hänger ihop. Drar du i snöret på en sprattelgubbe så sprattlar hela gubben. Tillför du ett ämnen så påverkar de 10 andra som i sin tur påvekar 10 andra.

Vi behöver allt alla dagar alltid. Stenålderskost är en underbar naturlig lösning. Ett sätt är att äta denna kost som rotationskost – ACT ALP.

Inom ACT ALP får du under T1-T3 alla näringsämnen under en vecka. T4 ger sen allt alla dagar alltid. LÄs mer på:
ACT ALP