”Ju mer vi tror på detaljer, desto mer vilse går vi i idiotin”

Allt hänger ihop!