”Positiva sidor av neuropsykiatrisk problematik

Allt är inte av ondo och nästan allt har också en positiv sida.

En del människor är intensiva, energiska, spontana, idérika, kreativa, nyfikna, intresserade och associationsrika. Andra har ett exceptionellt utantill minne, stora specialkunskaper, är noggranna, punktliga och uthålliga.

Gemensamt för de flesta av dem är att de är originella tänkare – individualister som går sina egna vägar.

Personer med neuropsykiatriska svårigheter har många gånger kraft, energi och andra positiva tillgångar för omgivningen att tillvarata.

Ibland kan de bete sig på ett sätt som av omgivningen uppfattas som besvärligt – samtidigt kan de visa intensiva, kärleksfulla känslor och uppfattas som mycket charmiga människor.

Det blir sällan tråkigt tillsammans med impulsiva och aktiva människor, alltid har de något på gång – det är ”gasen i botten”. Om deras intresse för något är starkt och deras energi stor kan de utföra enorma arbetsprestationer på kort tid, många är också fantastiskt kreativa och originella.

Överaktiviteten – med energi och entusiasm som följd – kan ha många fördelar. Vuxna människor har lättare att finna arbetsuppgifter och hobbys som bättre passar med den egna personligheten.

En viss hyperaktivitet kan komma väl till pass vid en krävande arbetsuppgift som snabbt behöver åtgärdas. Den som har en förkärlek till viss risktagning gör sig naturligtvis väl som företagsledare, börsmäklare, brandman etc.

Likaså förmågan att intensivt fokusera på bara en enda sak kan vara en positiv tillgång. Att ha förmåga att fördjupa sig i ett ämne och ”hyperfokusera” på detta kan var en stor tillgång om man t.ex. tänkt sig en karriär som forskare eller IT-expert.

Människor med neuropsykiatriska svårigheter har ofta talanger och en positiv livsenergi att ta tillvara.

Vi måste våga se människor för vad de faktiskt är – med både tillkortakommanden och tillgångar.”

(Källa: http://welcome.to/neuronatet)

Vill du vara en del i att skapa möjligheter? Köp BOKEN Energibarn 2.0