Är vatten dödligt? Ja, det är det. om du överdoserar på kort tid så dör du av vatten. Är vatten onyttigt? Nej, det är essentiellt (livsnödvändigt).

Så är vatten nyttigt eller onyttigt?

Finns det någon långsiktig forskning som visar på att vatten är nyttigt för oss? Måste det bevisas eller kan vi lita på vår historia, det sunda förnuftet och vår kunskap om kroppen?

Måste allt bevisas i absurdum? Är det bara forskningen som visar sanningen? Om forskningen inte överensstämmer med verkligheten, varför är det verkligheten som måste förändras? Är det rimligt? Vettigt?