Många blir sjuka av sin medicin och sen tror man att man fått en ny sjukdom.

Det värsta som kan hända är att nu får en ny medicin mot biverkningarna.

Den nya medicinen kommer ge nya biverkningar som kräver nya mediciner.

Sjukare och sjukare… ofta på grund av en första medicin som inte fungerar i det långa loppet. (Medicin är oftast bara bra i akuta skeden)

Spännande är också att biverkningar på mediciner ofta är samma sak som medicinen är mot.

Astmamedicin ger astmasymtom.

Nässpray ger nästäppa.