Att minska protein betyder inte att äta lite eller ta bort.

Protein är livsnödvändigt.

Men vid lymfproblem behöver vi kanske inte ligga på det högst värdet – 1 gram per kilo kroppsvikt?

Vi kanske kan minska till det låga värdet på 0,6 gram protein per kilo kroppsvikt?
Under detta vill vi inte ligga då det är den nödvändiga nivån. Men många ligger över denna.

100 gram kött, fisk, fågel, ägg innehåller ca 20% protein = 20 gram.

Så ska jag som normalviktig väga 70 kilo så blir det 70 x 0,6 = 42 gram protein.

Ca 40!

Så då ska jag äta 200 gram kött, fisk, fågel, ägg per dag om jag tar hänsyn till njurar, lymfa…

Eller max 70 gram = 350 gram kött, fisk, fågel, ägg per dag om jag vill äta efter den övre nivån – även detta en frisknivå.

Vad behöver du? Var mår du bäst?

På den övre gränsen?
På den undre gränsen?
Mitt emellan?

Alla är hälsa.

Men av andra anledningar kan man behöva välja upp eller ner inom hälsovärdena.