Vårt vatten blir sämre och sämre och fler och fler köper ännu sämre vatten på flaska.
 
Du vill bara dricka vatten som fungerar som vatten ska göra. vatten som fungerar i naturen. Enklaste sättet är att att göra ett eget försök. Så slipper du ”tro” på allt som skrivs.
 
Du kan se och besluta för dig själv.
 
Köp en stor bukett blommor. Dela i 4 delar. Viktigt att det är samma bukett då buketterna kan skilja mycket från varandra.
 
Ta 4 motsvarande vaser eller stor dricksglas. Ställ en del i vanligt kranvatten, en del i köpt vatten på flaska, en del i avsvalnat mikrovatten och en del i ”Mojat”-vatten. Märk upp vilken som är vilken.
 
Fotografera. Vänta och se. Fotografera gärna.
 
Utvärdera.
 
Vill du dricka vatten som blommor kan använda eller vatten som inte fungerar som vatten och som blommor snabbt dör av?
 
Nej, vi är inga blommor men vatten fungerar på samma sätt i allt levande. Vi är alla beroende av att strukturen på vattnet fungerar, inte bara att det ser ut som vatten i glaset.
Nyfiken på mojen? Tryck HÄR!