Är jag emot vitamin D?
 
Nej!
 
Fattar jag att kroppens absolut starkaste hormon, D, är mycket viktigt för oss?
 
Ja!
 
Förstår jag att brist på D är dåligt?
 
Ja, det ger Rakit (rakitis), eller som det också kallas, engelska sjukan.
 
Rekommenderar jag rena D-vitamintillskott? Nej, jag till och med avråder från dessa. Varför?
 
För att D är ett av våra mest potenta hormon i vår kropp!
 

Och:

 
1 Balansen till vitamin A är jätteviktigt. (Så i stället för tillskott av D så rekommenderar jag gärna torskleverolja, som har en naturlig perfekt balans mellan D och A. Plus att 300 gram fet fisk i veckan är en bra grund.)
 
2 Brist på D i blodet kan indikera på inflammation i kroppen. Och denna inflammation är troligtvis grunden till alla sjukdomar som kopplas ihop med lågt D i blodet – och som troligtvis feltolkas som brist på D.
 
3 Vi mäter D2 i blodet och äter D3. Ju högre D3 desto lägre D2. Vilket förklarar varför många som äter stora och höga mängder ändå inte får upp sitt värde (men skapar stora obalanser med A. som i sin tur skapar stora obalanser med kalcium. Som balanserar mot kalium.)
 
4 Solen lyser inte mindre idag är för 1000 år sen. Och då bodde vi också i Norden. Rakitis är mycket ovanligt i Sverige.
 
5 Och värst av allt. Överdos av D skapar ökade järnförråd som låses fast i vävnaden. Och järn i vävnaden ger ofta lågt järn i blodet. Vilket i värsta fall resulterar i att man äter järntillskott. Varför är detta ”värst”? Jo, för att järn i vävnaden ge inflammation i kroppen. Och inflammation i kroppen sänker D i blodet…
 
Sjukdomar som är statistiskt sammankopplade med brist på D är:
 
Cancer, diabetes, MS, infektionssjukdomar, Alzheimers, barndiabetes, Parkinson, fetma, autism, schizofreni, trötthet och depression.
Orsak och statistiska samband är inte samma sak!
 
Docenten och läkaren Johan Malm säger ”– Det är ingen som anser att D-vitaminbrist orsakar alla dessa sjukdomar, men många är överens om att det kan vara en viktig bidragande faktor.”
”Ingen” och ”kan” är intressanta ord i denna mening.
 
Mats Humble, säger att studierna har svårt att visa på vad som är orsak och vad som är verkan. Det är med andra ord svårt att avgöra om dessa individer har utvecklat sjukdomarna på grund av för låga nivåer av D-vitamin eller om sjukdomarna i sig orsakar brist på D-vitamin.
Läs om ovan mening en gång till. Och detta är en av våra mest kunniga inom vitamin D, Mats Humble.
 
Fakta i biokemin är: Vitamin D är en förutsättning för vår immunförsvaret, kalciumbalans i vår benstomme samt mycket viktig för vår kognitiva förmåga (att tänka).
 
MEN inte på bekostnad av kroppens balanser!
 
D är inget mirakelmedel som skapar hälsa. Det är ett superviktigt hormon, som i brist skapar ohälsa.
 
Och, intressant nog är alla statistiskt sammankopplade sjukdomar även kopplade till inflammation. Och nu blev det intressant.
 
Min tolkning av forskningen och biokemin är att brist på D är på samma sida myntet som alla sjukdomar. Ett symptom på inflammation. Att äta stora mängder D3 tar inte bort inflammationen. Den döljer bara orsaken.
 
Varför har vi inflammation? Där borde vi lägga vår tid, kraft och våra pengar. Men ett piller är tyvärr enklare än livsstilsförändring.
 
Gluten?
Stress och oro?
Kroniskt högt blodsocker?
Nya molekyler?
För lite rörelse?
För lite tid utomhus?
Tillsatser?
Mediciner?
För lite tid i naturen?
För lite barfotatid?
Hittepåmat?
Avsaknad av trygghet?
Avsaknad av vila?
Ständigt uppkopplade?
 
Men ja, torskleverolja, fet fisk och inälvsmat är en bra idé. En mycket bra idé. Jag har aldrig förringat vitamin/hormon D. Jag har starkt ifrågasatt att köpa sig till stora obalanser i vår kropp.
 
Läs mer här: