Är jag emot läkare?

Absolut inte.

Är jag emot sjuksystrar?

Absolut inte.

Är jag emot sjukvården?

Naturligtvis inte.

 

Men jag är emot Läkemedelsindustrin. Och jag är emot deras påverkan på läkares och sjuksköterskors utbildning. Och jag är emot deras påverkar på universitet och deras forskning.

Jag är också emot att om sjukvården inte kan något för att det saknas kunskap – att många läkare då säger att det inte går. De borde säga att de inte kan, men kanske kan någon annan.

Jag är emot att Läkemedelsindustrins reklamblad, FASS, används som lösning till allt.

Jag är emot att funktionella störningar klassas som sjukdomar.

Jag är emot att känslor ”botas” med kemiska mediciner.

Jag är emot att livsstilssjukdomar inte löses med livsstilsförändringar.

Jag är emot att vi stänger av kroppens signaler och tillåter orsaken finnas kvar. Dock finns det naturligtvis akuta tillstånd där detta är extremt bra och korrekt.

Jag är emot att sjukvården vägrar samarbeta med hälso- och friskvården.

Jag är emot att den utvalda forskningen ska få räknas som seriös vetenskap och att den bortvalda forskningen ska ses som alternativt humbug.

Jag är emot att det naturliga anses farligt och skapt varnas för samtidigt som kemiska ämnen anses ge hälsa och livskvalité.

Är jag emot läkare?

Absolut inte. Med vi behöver skilja på sjukdom och livsstilssjukdomar. Och vi behöver lägga mer fokus på orsak och mindre på symtom-dämpning. Och vi behöver samarbeta.

Så fler får hjälp, köerna minskar, läkarna hinner med… kanske även minska på allt pappersjobb?

Är jag emot sjuksystrar?

Absolut inte. Men vi behöver släppa in fler friskvårdare så sjuksystrarna inte går sönder av överbelastning. Och kanske titta över rutinerna så det finns mer tid över för att hålla handen, prata och trösta?

Är jag emot sjukvården?

Naturligtvis inte. Men vi behöver se över dess syfte. Vi behöver se över styrningen och påverkan från industrin.

Tillsammans är ett bra ord – sjukvårdare & friskvårdare behöver samarbeta och komplettera varandra. Inte konkurrera…