Är du låg på serotonin? Känner dig ledsen, håglös eller kanske till och med deppig?
 
Hur får man kroppen att bygga mer serotonin? Jo genom att ge kroppen en anledning till att belöna dig.
 
Serotonin är hjärnans signal till att ge dig belöning för rätt väg.
 
Och då kan hjärnan också utebli med belöningen om du valt fel väg. Lever du i stress och oro kommer hjärnan att be dig byta väg genom att serotoninet uteblir. Du mår dåligt och kroppen hoppas att du förstår signalen.
 
Fortsätter du samma väg trots signalen så skickar kroppen ut en bestraffning – värk (någonstans) Värk utan skada. Nu hoppas kroppen att du förstår att du måste byta väg.
 
Tyvärr fortsätter de flesta på samma väg men tar ett piller för att slippa känna kroppens signal.