Att lösa problem ett och ett skapar nya problem då kunskaper i detalj krockar med varandra.

Att lösa problem genom symptombehandling skapar problem då grundorsaken sällan bara skapar ett problem. Det blir många symptombehandlingar som måste till.

Många problem kan komma från en orsak.

För att hitta orsak behövs frågor.
Varför har jag för mycket eller för lite?
Varför bygger inte kroppen tillräckligt? För mycket?

Det är sällan så att kroppen är sjuk eller trasig så den inte kan reparera sig. Har du med kniv skurit bort delar, så ja, du saknar och behöver tillskott.

Symptombehandling är kopplat till ”vad?” och i stort sätt alltid så glöms ”varför?”

Vad saknar jag? – Köp tillskott….
Det blir till slut en hink tillskott och ändå är det få eller ingen som mår helt bra. Lite bättre, men sällan eller aldrig helt bra för alltid. Orsaken är kvar och nya problem poppar upp hela tiden.