Du har olika former av instinkter när du är barn och när du är vuxen. Instinkter är till för att du ska överleva (stenåldern). Instinkter är något mycket bra.

Barn ska vara rädda för uteslutning, att bli avvisade och att bli lämnande. Detta kan ske om de gör fel, inte duger eller inte tillhör.    

Neuroser är när du tar med barnets instinkter in i vuxenvärden. Du behåller rädslor som du inte har någon som helst nytta av som vuxen- men som kommer påverkar ditt liv starkt.

Som vuxen är du inte beroende av att andra ska se dig och ta hand om dig. Det är extremt tråkigt och kanske förknippat med stor sorg att inte tillhöra – men det är inte en fara för livet som instinkter ska förebygga. Du kommer nu att ha en neuros som kommer ge sig känna av som ångest.

Ångest är rädsla för en tanke baserad på instinkter som barn har. Ångest är en diffus rädsla för tanken på något som har hänt eller som du tror ska hända.

Rädsla är när du är rädd för för något farligt just nu för det händer just nu. Och rädsla är kopplat till något som är faktiskt farligt.

Går det att fylla barnet kopp för instinkter så man kan leva som vuxen utan dessa? Japp. Det går. Men inte med vilja och inte med neocortex (din tänkande medvetna sunda hjärna, det som är du) – detta då instinkter, även i form av instinktsrester såsom neuroser sitter i reptilhjärnan.

Så du kan inte tänka dig fri från neuroser. Du behöver göra denna resa i Alpgavågorna eller Thetavågorna i hjärnan.